آلمان از پناهندگان در اردن، لبنان و ترکیه پشتیبانی می کند

یک مدرسه جدید در اردوگاه پناهندگان فلسطینی در نهرالبرید – عکس از د. پ. ا.

در زندگی حرف تنها بر سر غذا و پناهگاه نیست. حرف بر سر غرور، عزت، هنر، فرهنگ و زبان نیز است.

همین دلیل است که گویته انستیتوت آلمان پروژه های فرهنگی و آموزشی را در اردوگاه های پناهندگان در اردن، لبنان و شرق ترکیه و همچنین استانبول عرضه می کند.

اردوگاه های پناهندگان در ترکیه

مدرسه اردوگاه پناهندگان نیزیپ در ترکیه – عکس از د. پ. ا.

ترکیه میزبان سه میلیون پناهنده سوری است. به مثابۀ بخشی از پاسخ دولت آلمان به این وضع، گویته انستیتوت محلی به این وضعیت رسیدگی می کند و از کودکان و نوجوانان در اردوگاه های پناهندگان پشتیبانی می کند. برای آنها، پروژه های تیاتر که توسط این موسسه سازماندهی شده اند، یک پرتو امید است که می تواند به آنها قدرت بدهد. از جملۀ پروژه های مشخص که در محل انجام یافته است یکی هم ورکشاپ راه رفتن روی میله های چوب یا “ردیابی: یک ورکشاپ رقص” است. سایر فعالیت ها شامل سمینارهای هیپ هاپ با یک هنرمند آلمانی-ترکی رپ، موسیقی درمانی و یک ورکشاپ آموزشی پیرامون تدریس قربانیان تروما برای معلمان اردوگاه می باشد که توسط یک مدرس انستیتوت قربانیان شکنجه در برلین که کردی و عربی صحبت می کند، اجرا می شود. گویته انستیتوت با کارشناسان تروما بخاطر همه ابتکارات مشورت می کند و با سازمان های هماهنگی کمک در محل همکاری می نماید.

استانبول

در همین حال در استانبول، گویته انستیتوت پروژه های فیلم و ورکشاپهای آموزشی را برای فیلمسازان و هنرمندان پناهندگان و همچنین کورس های زبان برای پناهندگانی که اجازه اقامت برای آلمان دریافت کرده اند عرضه می کند. به عنوان مثال، یک پروژه هنری به نام “داستان خود را به من بگویید” یاد می شود که دارای عناصر روایت، قسمتهای ادبی و صوتی و تصویری می باشد. با تکنیک های داستان گفتن، عکاسی و در مصاحبه ها، پناهندگان جوان سوری داستان زمان قبل از فرار از سوریه، در جریان فرار و پس آز آن را بیان نمودند. این داستان ها اغلب شواهدی از واقعیت پوچ زندگی، بین حالت عادی شکننده و خشونت مبتذل را نشان می دهد. داستان ها و شهادت ها به طور دائمی در وبسایت گویته انستیتوت ترکیه به نشر می سرد.

اردن و لبنان

دکان پناهندۀ سوری در اردوگاه زعتری اردن – عکس از د. پ. ا.

اردوگاه زعتری در اردن با جمعیت ۸۳۰۰۰ نفر، دومین اردوگاه بزرگ پناهندگان در جهان است. از سال ۲۰۱۳، گویته انستیتوت از این پناهندگان حمایت می کند و پروژه هایی مانند خواندن و یا درس های زبان برای کودکان را ارائه می کند. زعتری تنها یک نمونه است. گویته انستیتوت درس های زبان را برای پناهندگان در کشورهای همسایۀ سوریه، ولی منحصراً برای به اصطلاح پناهندگان شامل سهمیه و یا به مثابۀ بخشی از الحاق به خانواده، از این رو برای کسانی که آیندۀ شان در آلمان معین است، عرضه می کند.

یک صندوق وجهی تولید فرهنگی می خواهد به هنرمندان سوری انگیزه بدهد تا در اردوگاه ها فعال شوند زیرا مردم در اردوگاه تنها برای چند سال نه، بلکه احتمالا برای چند دهه باقی خواهند ماند. کریستیان لوفی، مدیر گویته انستیتوت در استانبول، می گوید: “هنر می تواند کاری بسیار مهم انجام دهد که اغلب دست کم گرفته شده است. هنر به مردم چیز جدیدی می دهد که به آن فکر کنند و به تمرکز خلاق نیاز دارد.

 

سردون موسیقی، نقاشی یا رقص می تواند به شکستن چرخه تفکر روزمره و برطرف شدن بی حسی تروما کمک کند.

به این ترتیب، هنر می تواند خلاقیت را تقویت کند و دیدگاه های جدیدی را به وجود آورد. سردون موسیقی، نقاشی یا رقص می تواند به شکستن چرخه تفکر روزمره و برطرف شدن بی حسی تروما کمک کند.” بنابراین، لازم است تا رهایش در اردوگاه را بیشتر قابل تحمل ساخت.

بروز گردید: 14.12.2017 انتشار بافت به: 03.08.2017