ما برای بازگشت کمک میکنیم

©dpa

بازگشت به وطن مصارفی را در قبال دارد: هزینه پرواز باید پرداخته شود، یک آپارتمان جدید باید پیدا و اشغال شود. این مسئله را حکومت فدرال آلمان میداند و عودت کنندگانی را که دواطلبانه برمیگردند، تنها نمی گذارد:

حکومت آلمان از خارجی های که مکلف به ترک این کشوربوده و داوطلبانه حاضر به بازگشت به میهن خود هستند، از طریق برنامه ادغام مجدد و مهاجرت برای پناهندگان در آلمان و برنامه حمایت دولتی برای بازگشت حمایت مینماید.  در چارچوب این برنامه میتوان هزینه سفر و کمک برای سفر را درخواست کرد – برای اینکه مصارف سفر برای عودت کننده را در حد اقل ممکن کاهش داد.

 

اما همچنان هنگام ورود و برای روز های اول در کشور زادگاه، جمهوری فدرال آلمان عودت کنندگان راحمایت مینماید. StarthilfePlus با برنامه بدینترتیب زمینه ای یک حمایت مالی اضافی که میتواند الی مبلغ 1200 یورو باشد،  فراهم شده و در دو قسط تأدیه میگردد.در چارچوب این برنامه در حال حاضر اقدام تحت عنوان “کشورت. آینده ات. حالا!” براه انداخته شده است، که تا تاریخ 31 ماه دسامبر سال 2018 محدود میباشد. برای اینکه آغاز نو را سهولت بخشید، بطور مثال هزینه های نوسازی و مسکن به عهده گرفته میشود و یا همچنان هزینه تجهیزات برای آشپزخانه و حمام پرداخته میشود. درمورد چگونگی دقیق این حمایت کارمندان سازمان جهانی مهاجرت یا آی او ام در همانجا تصمیم میگیرند. برای خانواده ها میتواند ارزش مجموعی این مساعدت ها الی 3000 یورو و برای افراد مجرد الی 1000 یورو باشد.

 

©dpa

 

عودت کنندگان از کشور های زیر میتوانند درخواست حمایت نمایند:

افغانستان، مصر، الجزایر، ارمنستان، آزربایجان، اتیوپیا، بنگلادیش، بنین، بورکینا فاسو، چین، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کانگو، ایرتیریا، گمبیا، گرجستان، گانا، گینه، گینه بیساو، هندوستان، عراق، ایران، کامرون، کینیا، لبنان، لبیا، مالی، مراکش، مغولستان، نایجر، نایجریا، پاکستان، فدراسیون روسیه، سنگال، سیرالئون، سودان، سریلانکا، سوریه، تاجیکستان، توگو، ترکیه، تونس، اوکراین و ویتنام. 

مراحل تقاضای پناهندگی اتباع ارمنستان، آزربایجان، گرجستان، فدراسیون روسیه، ترکیه و اوکراین باید قبل از تاریخ 01.12.2017 ثبت شده باشد و ورود آنها قبل از آزاد سازی ویزه (گرجستان 28.03.2017 / اوکراین 11.06.2017) باشد.

پناهندگانیکه به کشور ثالث که آماده پذیرش آنها است، میروند، ویا به بخش های خود مختار فلسطین و یا به سومالیا برمیگردند، نمیتوانند درخواست حمایت نمایند.

 

معلومات مفصل در مورد برنامه ای “کشورت. آینده ات. حالا”:

https://www.returningfromgermany.de/de/programmes/starthilfe-plus

 

معلومات بیشتر را از دفاتر مشوره دهی برای بازگشت دریافت نمایید:

https://www.returningfromgermany.de/de/centres

Updated: نوامبر 14, 2018 Published: اکتبر 25, 2018