icon-share

در راه مهاجرت اید؟

درست و یا غلط؟

آیا بعد از دو ساعت در یک قایق لاستیکی نجات خواهید یافت؟

نه

این چیزی است که قاچاقچیان وعده می دهند، اما: مأموریت های نجات ممکن است در جایی که قایق شما موقعیت دارد نباشند. حتی اگر باشند، شانس اینکه شما به موقع برداشته شوید بسیار کم است - به ویژه اگر قاچاقچیان قایق لاستیکی شما را رها کنند که بدون استفاده از موتور حرکت کند. این سفر بسیار خطرناک خواهد بود و کماکان به قیمت جان هزاران انسان تمام خواهد شد.

درست و یا غلط؟

آیا زندگی شما در اروپا آسان خواهد بود؟

نه

ممکن است شنیده باشید که زندگی آسان است اما واقعیت متفاوت است: بسیاری پناهجویان پس از رسیدن در حالیکه منتظر تصمیم گیری در مورد پروندۀ شان می باشند باید در محل اقامت جمعی زندگی کنند. بسیاری از پناهجویان واجد شرایط حفاظت نمی باشند و درخواست های آنها رد می شود – به آنها اجازۀ اقامت داده نمی شود و باید آلمان را ترک کنند. سپس آنها بدون پول باز می گردند و باید دوباره از صفر زندگی را آغاز کنند. حتی اگر برای شان حفاظت هم اعطا شود و به این ترتیب حق ماندن بدست آورند، بسیاری از افراد با مشکل یافتن کار در آلمان مواجه می شوند. زندگی گران و امرار معیشت سخت است. پس چرا بسیاری از داستان هایی که می شنوید اینقدر خوب به گوش می رسد؟ اکثر مهاجران نه تنها پول خود را، بلکه پول خویشاوندان خود را نیز برای رسیدن به اروپا سرمایه گذاری می کنند. آنها می خواهند در نظر خانواده ها و دوستان خود چنین جلوه کنند که در سفر خویش موفق بوده اند - حتی اگر واقعا در دوران سختی قرار داشته باشند.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا دولت آلمان به شما یک کار خواهد داد؟

نه

دولت آلمان به پناهندگان کار فراهم نمی کند. پس از رسیدن، پناهجویان به طور عموم اجازۀ کار ندارند و حتی اگر آنها حق حفاظت داشته باشند و بنابراین اجازه دارند در آلمان اقامت داشته باشند، پیدا کردن کار اغلب سالها طول می کشد.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

دانشگاههای آلمان به روی همه باز اند؟

نه

عموماً، دانشگاها در آلمان به روی همه باز نیستند. در حالیکه برخی مدارس ممکن است برنامه های ویژه ای برای شمولیت مهاجران ارائه نمایند، حضور در مدرسه مستلزم مجوز اقامت است.

درست و یا غلط؟

آیا آلمان به شما کمک خواهد کرد که به کشور اصلی خویش بازگشت نمائید؟

بلی

بلی. اگر میخواهید به کشور تان عودت نمائید، آلمان به شما کمک خواهد کرد. برنامه های متنوعی وجود دارد که از جانب حکومت به منظور کمک به بازگشت شما به کشور خود تان و از سر گرفتن زندگی تان در آنجا حمایت می شود.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

به همه کودکان زیر ۱۸ ساله پناهندگی اعطا خواهد شد؟

نه

هر مورد به صورت جداگانه مورد توجه و بررسی قرار گرفته سن مهم نیست. در هر صورت، سن عامل مهم نیست. هیچ تضمینی وجود ندارد که اجازه اقامت به کودکان داده شود.

درست و یا غلط؟

آیا زبان انگلیسی شما در آلمان کافیست؟

نه

آلمانی تنها زبانی است که در زندگی روزمره، در ادارات دولتی و در اکثر شرکت های آلمان بکار گرفته می شود. فرصت های شغلی بسیار کمی وجود دارد که به تسلط خوب زبان آلمانی نیاز ندارد.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا گزمه های مرزی شما را پیدا خواهند کرد؟

بلی

در زمین و هم در آب، کشورهای خارج از اروپا گزمه های مرزی خود را تشدید کرده اند. عبور غیرقانونی مرزها به اروپا اغلب منجر به بازداشت مهاجران و ناتوانی ترک کشور هم مرز اروپا می شود. بسیاری از مهاجران با از دست دادن بیشترین پول، خود را در موقفی می یابند که نسبت به گذشته هرچه آسیب پذیرتر اند و نمی توانند مصوون و با مصارف کم دوباره به میهن بازگردند.

درست و یا غلط؟

آیا قاچاقچیان انسانها در سفر از شما محافظت خواهد کرد؟

نه

آگاه باشید که قاچاقچیان به شبکه های جنایی سازمان یافته تعلق دارند. آنها تنها به دنبال پول هستند. بسیاری از آن ها اهمیت نمی دهند اگر شما در سفر صدمه دیده و یا می میرید. اگر قصد دارید که به طور غیرقانونی به اروپا و آلمان سفر کنید، زندگی خود را به خطر می اندازید.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا بستگان شما مجبور خواهند شد بخاطر رهایی شما پول بپردازند؟

بلی

مکان های زیادی در مسیر راه اروپا وجود دارد که مردم می توانند از شما بهره ببرند. اختطاف اشخاص توسط مجرمان برای دریافت پول رایج است. آنها فقط زمانی شما را رها می کنند که خانواده تان برای آزادی تان پول بپردازند. این مبلغ می تواند به همان میزان پولی باشد که شما در ابتدا برای سفر داشتید. بسیاری از مهاجران خشونت و اخاذی را در طول راه شان تجربه کرده اند. این ممکن است چندین بار در طول راه شما رخ دهد.

درست و یا غلط؟

آیا شما پول خوشامدید دریافت خواهید کرد؟

نه

بر خلاف شایعات و اطلاعات غلط که به گونۀ عمدی توسط قاچاقچیان انسان پخش می شود، آلمان پول خوشامدید نمی دهد. با گسترش این دروغ ها، قاچاقچیان انسان فقط می خواهند مشتریان بیشتری را جذب کنند. آنها آگاهانه زندگی مردم را در معرض خطر قرار می دهند.

برگشت به بالا