icon-share

حقایق را بررسی کنید - در اینجا چیزی است که مهاجران باید بدانند

درست و یا غلط؟

آیا آلمان به شما کمک خواهد کرد که به کشور اصلی خویش بازگشت نمائید؟

بلی

بلی. اگر میخواهید به کشور تان عودت نمائید، آلمان به شما کمک خواهد کرد. برنامه های متنوعی وجود دارد که از جانب حکومت به منظور کمک به بازگشت شما به کشور خود تان و از سر گرفتن زندگی تان در آنجا حمایت می شود.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

اگر بخواهید به خانه بروید، آیا آلمان شما را به جایی دیگر خواهد فرستاد؟

نه

اگر موافقت کنید که آلمان را به طور داوطلبانه ترک کنید، می توانید به کشور خود یا کشور سوم سفر کنید، به شرطیکه این کشور مایل باشد که شما را بپذیرد. شایعه در مورد اینکه آلمان شما را قبل از اینکه به میهن تان رفته بتوانید به یک کشور سوم به عنوان یک ایستگاه ترانزیت می فرستد، درست نیست.

درست و یا غلط؟

به همه کودکان زیر ۱۸ ساله پناهندگی اعطا خواهد شد؟

نه

هر مورد به صورت جداگانه مورد توجه و بررسی قرار گرفته سن مهم نیست. در هر صورت، سن عامل مهم نیست. هیچ تضمینی وجود ندارد که اجازه اقامت به کودکان داده شود.

درست و یا غلط؟

آیا زبان انگلیسی شما در آلمان کافیست؟

نه

آلمانی تنها زبانی است که در زندگی روزمره، در ادارات دولتی و در اکثر شرکت های آلمان بکار گرفته می شود. فرصت های شغلی بسیار کمی وجود دارد که به تسلط خوب زبان آلمانی نیاز ندارد.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا گزمه های مرزی شما را پیدا خواهند کرد؟

بلی

در زمین و هم در آب، کشورهای خارج از اروپا گزمه های مرزی خود را تشدید کرده اند. عبور غیرقانونی مرزها به اروپا اغلب منجر به بازداشت مهاجران و ناتوانی ترک کشور هم مرز اروپا می شود. بسیاری از مهاجران با از دست دادن بیشترین پول، خود را در موقفی می یابند که نسبت به گذشته هرچه آسیب پذیرتر اند و نمی توانند مصوون و با مصارف کم دوباره به میهن بازگردند.

درست و یا غلط؟

آیا قاچاقچیان انسانها در سفر از شما محافظت خواهد کرد؟

نه

آگاه باشید که قاچاقچیان به شبکه های جنایی سازمان یافته تعلق دارند. آنها تنها به دنبال پول هستند. بسیاری از آن ها اهمیت نمی دهند اگر شما در سفر صدمه دیده و یا می میرید. اگر قصد دارید که به طور غیرقانونی به اروپا و آلمان سفر کنید، زندگی خود را به خطر می اندازید.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا بستگان شما مجبور خواهند شد بخاطر رهایی شما پول بپردازند؟

بلی

مکان های زیادی در مسیر راه اروپا وجود دارد که مردم می توانند از شما بهره ببرند. اختطاف اشخاص توسط مجرمان برای دریافت پول رایج است. آنها فقط زمانی شما را رها می کنند که خانواده تان برای آزادی تان پول بپردازند. این مبلغ می تواند به همان میزان پولی باشد که شما در ابتدا برای سفر داشتید. بسیاری از مهاجران خشونت و اخاذی را در طول راه شان تجربه کرده اند. این ممکن است چندین بار در طول راه شما رخ دهد.

درست و یا غلط؟

آیا شما پول خوشامدید دریافت خواهید کرد؟

نه

بر خلاف شایعات و اطلاعات غلط که به گونۀ عمدی توسط قاچاقچیان انسان پخش می شود، آلمان پول خوشامدید نمی دهد. با گسترش این دروغ ها، قاچاقچیان انسان فقط می خواهند مشتریان بیشتری را جذب کنند. آنها آگاهانه زندگی مردم را در معرض خطر قرار می دهند.

برگشت به بالا