آیا آلمان به شما کمک خواهد کرد که به کشور اصلی خویش بازگشت نمائید؟

یک عودت کنندۀ افغان که دوباره در خاک افغانستان دیده می شود – عکس د. پ. ا.

بلی. اگر میخواهید به کشور تان عودت نمائید، آلمان به شما کمک خواهد کرد. برنامه های متنوعی وجود دارد که از جانب حکومت به منظور کمک به بازگشت شما به کشور خود تان و از سر گرفتن زندگی تان در آنجا حمایت می شود.

اگر شانس شما برای کسب حفاظت کم باشد ولی از قبل در آلمان حضور داشته باشید، برنامه هایی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند تا داوطلبانه به کشور تان عودت نمائید. از زمانیکه این برنامه ها آغاز شده اند بیش از ۶۶۶٬۰۰۰ تن از تمام جهان به منظور بازگشت داوطلبانه به کشور اصلی شان یا انتقال آنها به یک کشور سومی که مایل پذیرش آنها باشد، کمکهای مالی یا سازمانی دریافت کرده اند. در سال ۲۰۱۶، ۵۴٬۰۰۰ نفر این کمکها را پذیرفتند. این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۳۵٬۰۰۰ نفر و در سال ۲۰۱۴ به ۱۳٬۰۰۰ نفر می رسید.

شما تمام معلومات پیرامون برنامه های فوق الذکر را در اینجا www.ReturningfromGermany.de خوانده می توانید – اینست یک پیش نمای این معلومات:

در یک نگاه

۱. کمک مالی و عملیاتی برای بازگشت کنندگان داوطلبانه (REAG / GARP)

پناهندگان در حال داخل شدن در یک اوتوبوس – عکس د. پ. ا.

بیش از ۳۰ سال است که حکومت فدرال و ایالات آلمان بازگشت داوطلبانه (یا مهاجرت بعدی) را از طریق برنامۀ ادغام مجدد و مهاجرت برای پناهجویان در آلمان (REAG) و برنامه عودت اشخاص به کمک دولت (GARP) تشویق می کنند که شامل پول مسافرت و سفرخرچ و همچنین کمک مالی برای آغاز مجدد زندگی برای مهاجران دارای ملیتهای معین می شود. همه برنامه ها توسط سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) اجرا می شود.

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) که به نمایندگی از آلمان فعالیت می کند به مهاجرانی که داوطلبانه به کشورهای اصلی شان بازگشت می کنند یا به یک کشور سومی پذیرنده مهاجرت می کنند، کمک می کند.

سازمان مذکور می تواند این کار را با فراهم ساختن حمایت لوژستیکی و مالی انجام دهد. REAG مخفف “برنامۀ ادغام مجدد و مهاجرت برای پناهجویان در آلمان” و GARP اختصار “برنامه عودت اشخاص به کمک دولت” می باشد. پناهجویان، مهاجرانی که حق محافظت دارند و نیز پناهجویان رد شده می توانند مورد پشتیبانی قرارگیرند. مراکز مشورتی عودت به شما در زمینۀ درخواستی شما کمک خواهند کرد، زیرا شما باید اسناد دربارۀ ورود تان به اتحادیۀ اروپا را نشان دهید و مدارک معتبر سفر داشته باشید.

اشخاصی واجد شرایط بازگشت داوطلبانه به کمک دولت (REAG/GARP):

پناهجویان، مهاجرانی که حق محافظت دارند و نیز پناهجویان رد شده واجد شرایط برنامۀ بازگشت دواطلبانه REAG می باشند. مصارف مسافرت آنها پرداخته می شود و در زمینۀ سازماندهی سفر شان کمک دریافت می کنند.

افزورن برآن، مهاجران کشورهای ذیل می توانند برای یک آغاز مجدد زندگی کمک مالی که به نام GARP یا می شود را دریافت نمایند:

افغانستان، مصر، الجزایر، ارمنستان، آذربایجان، اتیوپیا، بنگلادیش، بنین، بورکینافاسو، چین، جمهوری دموکراتیک کانگو، ساحل عاج، اریتریا، گامبیا، گرجستان، گانا، گینه، گینه بیسائو، هند، عراق، ایران، کامرون، کینیا، لبنان، لیبیا، مالیزیا، مراکش، مغلستان، نایجر، نایجریا، پاکستان، قلمروهای مستقل فلسطین، فدراسیون روسیه، سنیگال، سیرالئون، سومالی، سریلانکا، سودان، سوریه، تاجیکستان، توگو، ترکیه، تونس، اوکراین و ویتنام (از تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷).

گروههای عدم واجد شرایط:

اتباع کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا (به جز قربانیان قاچاق انسانها و یا فحشای جبری) نمی توانند در برنامۀ REAG/ GARPاشتراک ورزند. همچنان هیچگونه کمک مسافرت به اتباع کشورهای سوم اروپایی ایکه بدون یک ویزا اجازه دارند داخل قلمرو فدرال آلمان شوند، اعطا نمی شود. در مورد به اصطلاح “روش دوبلن” (انتقال به یک کشور دیگر عضو اتحادیۀ اروپا) حق دریافت کمک REAG/GARP وجود ندارد.

شرایط کمک اینست که نه شما و نه کدام شخص دیگر امکان پرداخت هزینۀ سفر شما را دارد.

مشوره در مورد بازگشت:

در اینجا https://www.ReturningfromGermany.de/centres شما می توانید در ساحۀ سکونت خویش مراکز مشورتی دولتی یا مستقل بازگشت را سراغ کنید. این مراکز ممکن است در سطح محلی یا ایالت فدرال (“Land”) مانند (Sozialamt, Ausländerbehörde)، سازمانهای رفاه، مراکز خاص مشورتی، مراکز مرکزی اطلاعات برای بازگشت داوطلبانه، کمیشنری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد (UNHCR) یا سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) باشد.  مشورۀ بازگشت انفرادی، غیرالزامی و بیطرفانه است. مرکز مشورتی بازگشت شما به شما در زمینۀ درخواستی شما به REAG/ GARPکمک می کند.

انواع کمک که تحت برنامه های REAG/ GARP اعطا می شوند ممکن است کمکهای ذیل باشد:

  • مخارج سفر (بگونۀ مثال با هواپیما یا اوتوبوس)
  • کمک مسافرت
  • کمک نقدی مالی برای آغاز مجدد که به ملیت شما بستگی دارد

معلومات بیشتر در بارۀ REAG/ GARP را آنلاین مطالعه نمائید: http://germany.iom.int/sites/default/files/REAG/REAG-GARP-2017_Infoblatt-Englisch.pdf

۲. StarthilfePlus – کمک مزید مالی

علاوه بر برنامۀ REAG/ GARP، پناهجویان مستحق حمایت مزید مالی می شوند در صورتیکه تصمیم بگیرند که در جریان پروندۀ پناهندگی داوطلبانه بازگشت نمایند یا حد اقل در مدت زمانیکه برای عزیمت شان تعیین شده است. این برنامه به نام StarthilfePlus یاد می شود و مشاور بازگشت شما می تواند آنرا همراه با درخواستی REAG/ GARP شما تقاضا نمایند. اینکه شما می توانید StarthilfePlus را دریافت کنید یاخیر، بستگی به ملیت و وضعیت اقامت شما دارد. تنها اتباع کشورهای GARP که در بالا فهرست شده اند می تواند آنرا تقاضا نمایند.

معلومات بیشتر را آنلاین مطالعه نمائید: http://germany.iom.int/en/starthilfeplus

۳. “بازگشت به فرصتهای جدید”

برنامۀ جدید بنام “بازگشت به فرصتهای جدید” توسط وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) پیش برده می شود. این اداره در همکاری با ادارات دیگر در زمینۀ ادغام مجدد اشخاصی که می خواهند به البانیا، کوسوو، صربستان، تونس، مراکش، نایجریا، سینیگال، عراق، افغانستان و مصر برگردند، کمک می کند.

معلومات آنلاین:

معلومات دربارۀ بازگشت داوطلبانه و گزینه های ادغام مجدد در شماری از کشورهای مبدأ را در www.startfinder.de و www.ReturningfromGermany.de بخوانید.

شمارۀ تیلفون مستقیم:

شمارۀ تیلفون مستقیم ادارۀ فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) به شما دربارۀ برنامه های حمایتی، نزدیکترین مرکز مشورتی و فرآیند بازگشت معلومات می دهد. عنقریب کارمندان آن اداره به شما پیرامون برنامه های ادغام مجدد در کشور مبدأ شما نیز معلومات خواهند داد.

+49 911 943-0

رهنمایان ادغام مجدد:

این مشاوران شخصی می توانند پیوند شما با پروژه های همکاری انکشافی در کشور اصلی شما باشند. آنها اطلاعات در مورد فرصت های شغلی در کشور شمار را ارائه می کنند، ارتباط شما را با مراکز مشورتی مهاجرت در آنجا برقرار می کنند، اطلاعات مربوط به برنامه های بازگشت کنندگان را انتقال می دهند و گزینه های تامین مالی را با شما بررسی می کنند. شما می توانید یک رهنما را از طریق پست الکترونیکی با فرستادن پیام تان به آدرس: reintegration@giz.de پیدا کنید.

مراکز مشورتی بازگشت:

یش از ۱٬۰۰۰ مرکز مشورتی بازگشت مستقل و دولتی در آلمان وجود دارند که مهاجران می توانند در آنجا مشاوره های فردی و غیر الزامی در مورد بازگشت داوطلبانه دریافت کنند. در دو وبسایت ذیل دیتابیسهای مربوط به مراکز مشورتی وجود دارد:

  1. عودت از آلمان: https://www.returningfromgermany.de/centres
  2. پلان ادغام مجدد: https://www.integplan.de/Advisory-Centres.635.0.html?&L=1

۴. به بازگشت به کوسووو فکر می کنید؟ URA2 از شما حمایت خواهد کرد

دولت فدرال و چندین ایالت (Länder) از برنامه ای به نام URA 2 برای بازگشت کنندگان کوسوو حمایت می کنند. این پروژه در آلبانیا به نام “پل” نامیده می شود و حمایت محلی مشخص و عملی و مشاوره اجتماعی و روانشناختی را برای همه عودت کنندگان کشورهای سهیم در این برنامه ، بدون در نظر گرفتن قومیت و شرایط بازگشت آنها عرضه می کند، تا که به آنها کمک شود که در جامعه کوسوو مجدداً ادغام شوند. علاوه بر این، این پروژه، به عنوان مثال برای پوشش هزینه های اولیه فرنیچر، کرایه، دستمزد و راه اندازی کسب و کار، کورسهای ویژۀ زبان و یا وسایل مدرسه، به آنها کمک مالی فراهم می کند.

۵. شبکۀ ادغام مجدد اروپا (ERIN)

آیا شما به یکی از کشورهای ذیل تعلق دارید؟

افغانستان، هند، ایران، عراق، مراکش، نایجریا، پاکستان، سومالیلاند، سریلانکا، اوکراین، چیچن (فدراسیون روسیه).

اگر چنین است، خدمات ادغام مجدد برای بازگشت به کشور شما ممکن است برای شما وجود داشته باشد.

شبکه ادغام مجدد اروپا (ERIN) یک برنامۀ مشترک بازگشت و مجدد ادغام تعدادی از کشورهای سهیم اروپایی است. این برنامه (۶/۲۰۱۶ – ۱۲/۲۰۲۱) پس از بازگشت شخص به کشور مبدأ (کشور سوم) کمک های فردی را دنبال می کند، در هنگام راه اندازی کسب و کار و حمایت اجتماعی فراهم کنندگان خدمات و تقویت گفتگو با کشورهای ثالث کمک می کند.

بروز گردید: 13.12.2017 انتشار بافت به: 27.07.2017