آیا دولت آلمان به شما یک کار خواهد داد؟

Handbuch soll Arbeit mit Flüchtlingen erleichtern
مهاجران در حال انتظار در یک مرکز ثبت نام – عکس د. پ. ا.

دولت آلمان به پناهندگان کار فراهم نمی کند. پس از رسیدن، پناهجویان به طور عموم اجازۀ کار ندارند و حتی اگر آنها حق حفاظت داشته باشند و بنابراین اجازه دارند در آلمان اقامت داشته باشند، پیدا کردن کار اغلب سالها طول می کشد.

سختی می توان چیزی به این حقیقت اضافه کرد – دولت آلمان به شما کار یا فرصت های شغلی فراهم نمی سازد.

ثبت پناهجویان – عکس از د. پ. ا.

در حقیقت، به منظور بدست آورن کار در آلمان شرایط کاملاً خاصی وجود دارد که شما باید آنرا برآورده سازید. شرایط اساسی بستگی به این دارد که آیا شما شهروند یک کشور عضو اتحادیه اروپا (EU)، منطقۀ اقتصادی اروپا (EEA) یا شهروند یک «کشور سوم» هستید.

چرا کسب اجازۀ کار دشوار است

“کار کردن در آلمان” چگونه است

چون شما این قسمت را می خوانید، احتمال دارد که شما متعلق به گروه آخر باشید. بنابراین برای شما به عنوان یک شهروند کشور سوم مهم است که بدانید که اگر بخواهید در آلمان کار کنید، به نوعی از اقامت نیاز دارید که به شما اجازه کار بدهد. برای گرفتن چنین یک نوع اقامت، شما نخست از همه باید یک عده پیش شرطهای عمومی را برآورده کنید. در میان چیزهای دیگر، شما باید یک پاسپورت داشته باشید و باید نشان داده بتوانید که شما در طی اقامت خویش “معیشت امن” دارید (مثلاً توانایی های مالی).

شما به عنوان شهروند یک کشور سوم که مایل به کار در آلمان هستید و در حال حاضر هنوز در خارج به سر می برید، به یک ویزا به مقصد کار نیاز دارید تا در ابتدا وارد کشور شوید. باید از کشور خود به جستجوی کار در آلمان آغاز کنید، نه اینکه سادتاً آن را “آزمایش کرده” رهسپار یک سفر خطرناک شوید.

امکانات برای تلاش بخاطر پیدا کردن یک کار در آلمان در حالی که شما هنوز در کشور خود هستید، وجود دارد. نگاهی به لینک های ارائه شده در جعبه بکنید اگر میخواهید بیشتر بدانید که چگونه یک ویزا بدست آورید و چه فرصت هایی – اما همچنان کدام شرایط – برای «سفر به آلمان» وجود دارد.

 

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

بروز گردید: 13.12.2017 انتشار بافت به: 27.07.2017