آیا زندگی شما در اروپا آسان خواهد بود؟

مهاجران بیکار در یک نمایشگاه کار در برلین – عکس از د. پ. ا.

است شنیده باشید که زندگی آسان است اما واقعیت متفاوت است: بسیاری پناهجویان پس از رسیدن در حالیکه منتظر تصمیم گیری در مورد پروندۀ شان می باشند باید در محل اقامت جمعی زندگی کنند. بسیاری از پناهجویان واجد شرایط حفاظت نمی باشند و درخواست های آنها رد می شود – به آنها اجازۀ اقامت داده نمی شود و باید آلمان را ترک کنند. سپس آنها بدون پول باز می گردند و باید دوباره از صفر زندگی را آغاز کنند. حتی اگر برای شان حفاظت هم اعطا شود و به این ترتیب حق ماندن بدست آورند، بسیاری از افراد با مشکل یافتن کار در آلمان مواجه می شوند. زندگی گران و امرار معیشت سخت است. پس چرا بسیاری از داستان هایی که می شنوید اینقدر خوب به گوش می رسد؟ اکثر مهاجران نه تنها پول خود را، بلکه پول خویشاوندان خود را نیز برای رسیدن به اروپا سرمایه گذاری می کنند. آنها می خواهند در نظر خانواده ها و دوستان خود چنین جلوه کنند که در سفر خویش موفق بوده اند – حتی اگر واقعا در دوران سختی قرار داشته باشند.

نیل به موفقیت ممکن است سخت باشد

موانعی وجود دارد که زندگی “ساده” و “آسان” را از آنچه احتمالا انتظار می رود بسیار سخت تر می سازد

اگر شما به طور غیرقانونی به آلمان می آئید و حق اقامت ندارید، مجبور خواهید شد که به خانه بازگردید، حتی اگر شما و خانواده تان پول زیادی برای سفر سرمایه گذاری کرده باشید. اجبار بازگشت به میهن، اعتراف به شکست، نسبت به جستجوی یک دورنمای زندگی از همان ابتدا در میهن می تواند بسیار سخت تر باشد.

زبان و آموزش و پرورش خیلی مهم است – و  انطباق آن اغلب خیلی زمانگیر است

در انتظار یک شغل: پناهجویان در اروپا – عکس از د. پ. ا.

اگر به آلمانی صحبت کرده نمی توانید و یا اگر آموزش مناسب نداشته باشید، پیدا کردن کار ممکن است دشوار باشد. به عنوان یک پناهجو، ممکن است دریافت اجازۀ کار شما وقت زیادی را دربر بگیرد. این به معنای آنست که شما هیچ درآمد، هیچ فرصتی برای به دست آوردن پول صرف شده در سفر و هیچ شانسی برای وارد شدن سریع در بازار کار نخواهید داشت. بیکار بودن و مجبور شدن به مقابله با یک فرهنگ جدید و یک زبان جدید اغلب به مردم احساس راهگمی دست می دهد.

کسانی که حق حفاظت و در نتیجه حق اقامت کسب می آورند، کمک زیادی برای ادغام موفقانه در جامعه و بازار کار آلمان بدست می آورند. آلمان کورس های زبان و کمک های دیگر را فراهم می کند تا آنها بتوانند راحت تر خودار تطابق دهند. مهاجرت قانونی ممکن است فرصتی برای شما باشد، به ویژه اگر برنامه ریزی دراز مدت شما در واقع این باشد که به عنوان یک شخص حرفه ای به آلمان بیایید و برای کار بمانید. به طور خلاصه: اگر احتمال اعطای حق اقامت را نمی بینید، سفر را ریسک نکنید.

بروز گردید: 14.12.2017 انتشار بافت به: 27.07.2017