پاسپورت پناهنده در یونان = مراقبت کامل بهداشتی در آلمان

نخیر. پناهندگان ثبت شده در یونان می توانند برای پاسپورت یا گذرنامه پناهندگی آبی درخواست دهند که به آنها اجازه می دهد تا ۹۰ روز بدون ویزا به کشورهای دیگر اروپایی از جمله آلمان سفر کنند، اما فقط اگر پول کافی برای اقامت و سفر بازگشت خود داشته باشند. و حتی در این صورت آنها حق دسترسی به خدمات پزشکی و یا پناهندگی در آلمان ندارند.

یک منبع در آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR در یونان می گوید که در آتن چنین یک شایعه پخش میشود: “بسیاری از پناهندگان در اینجا برای پاسپورت پناهندگان آبی یونان که بالای پوش آن متن «کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو» نوشته شده است درخواست می دهند. این افراد فکر می کنند که پس از اخذ پاسپورت، آنها می توانند به صورت قانونی به آلمان سفر کنند و پس از ورود به کلیه خدمات پزشکی به طور کامل دسترسی پیدا کنند.”

این داستان یک مشکل جدی دارد: تنها بخش کوچکی از آن درست است. پناهندگان ثبت شده با پاسپورت صادر شده توسط یک کشور عضو اتحادیه اروپا ممکن است در اتحادیه اروپا بدون نیاز به ویزا سفر کنند اما فقط اگر آنها شرایط ورود را برآورده کنند: آنها باید ثابت کنند که پول کافی برای پرداخت هزینه های شان در طول سفر و برای بازگشت به کشور اقامت خود – یونان در این مورد – در اختیار دارند. و حتی اگر به آنها به آلمان اجازه داده شود، متوجه خواهند شد که «مراقبت کامل بهداشتی رایگان» یک شایعه است: در آلمان، پناهندگانی که با گذرنامه ژنو ۱۹۵۱ سفر می کنند از مزایای اجتماعی طبق قانون خارج شده اند.

ورود به آلمان بدون وجوه کافی مالی و با قصد درمان پزشکی با هزینه دولت مخالف قانون است و ممکن است عواقب قانونی داشته باشد. قاعدتاً، فقط یک حق اقامت دراز مدت حاوی مزایای اجتماعی و پزشکی کامل می باشد. افرادی که بدون وجوه کافی مالی به آلمان وارد می شوند، می توانند تنها از خدمات بهداشتی حداقل مطلق برخوردار شوند که با مزایای اجتماعی معیاری برای ساکنین مقایسه نمی شود.

 

های پزشکی در اردوگاه ترانزیت یونان – عکس از د. پ. ا.

پناهندگان ثبت شده در یونان باید آگاه باشند که سیستم پزشکی یونان به آنها مراقبت اولیه را بدون هیچ هزینه ای عرضه می کند.

یچ راه کوتاهی برای دسترسی به پناهندگی در آلمان وجود ندارد

ر از همه، پناهندگانی که به آلمان و یا یک کشور اروپایی با پاسپورت پناهندگی آبی سفر می کنند نیز باید بدانند که نمی توانند در آنجا درخواست پناهندگی بدهند. در صورتی که آنها درخواست پناهندگی بکنند، درخواست شان بلافاصله رد خواهد شد و از آنها خواسته خواهد شد که به کشور ی که در آن به عنوان پناهنده ثبت نام شده اند – یونان در این مورد – بازگردند. اگر خودشان آلمان را ترک نکنند، ممکن است به زور بازگردانده شوند.

بروز گردید: 07.12.2017 انتشار بافت به: 05.10.2017