آلمان در خاورمیانه کارآفرینی میکند

ساخت خانه برای پناهندگان سوری در اردوگاه ازرق در اردن. عکس JAMAL ©dpa-Bildfunk

بیش از 56000 فرصت شغلی برای مردم اردن، لبنان، عراق و ترکیه

بسیاری از سوری‌ها به علت جنگ داخلی از کشور خود گریخته‌اند. بیش از 5 میلیون سوری در کشورهای همسایه در اردوگاه‌ها به سر می‌برند.

چه اهدافی دنبال می شوند؟

با ارائه‌ی سریع منابع درآمدی و حمایتی به جوامع محلی پذیرای آوارگان جنگی، اهداف زیر دنبال می‌شوند:

  • فراهم آوری شرایط مناسب برای افرادی که خود را در مضیقه‌ی مالی می‌دیدند
  • بالا بردن پذیرش مهاجرین در ملت‌های میزبان
  • و تقویت حس همبستگی اجتماعی و همکاری در این مناطق.

از طریق پروژه‌هایی نظیر «پول برای کار» آلمان تا پیش از سال 2016، بیش از 56000 موقعیت شغلی در مناطق پیرامون سوریه ایجاد کرد. این اقدامات مقدماتی در حال بهبود شرایط و چشم انداز  زندگی بیش از 280000 نفر است. از این طریق آوارگان سوری و مردمی که در اردن، لبنان، عراق و ترکیه زندگی می‌کنند و به دنبال امنیت هستند، با فرصت های جدیدی روبه رو خواهند بود.

این پروژه‌ها به طور همزمان بر ساکنین بومی این مناطق که احتمالاً به منابع درآمدی نیاز داشته‌اند نیز تاثیر مثبت گذاشته است. از همین رو این برنامه‌های در کاهش رقابت در بازار کار و متعاقباً کاهش تنش‌های احتمالی ناشی از تعدد آوارگان در این جامعه موثر بوده‌اند.

سازندگان، معلمین، جمع کنندگان زباله

برخی از کارهایی که در اهداف پول برای کار قرار می‌گیرند عبارتند از: پروژه‌های زیرساختی متمرکز بر نیروی کار مانند تعمیر و یا ساخت خانه‌ها و مدارس، تامین مالی دستمزدها (معلمین اضافی و دستیاران آنها)، پروژه‌های کارگر محوری نظیر جمع‌آوری زباله و تعمیر جاده‌ها. بازسازی مناطق آزاد شده از طریق تعمیر ساختمان‌ها، جاده‌ها و خیابان‌ها از اهداف این پروژه‌ها در بلند مدت است.

می خواهید بیشتر بدانید؟

پروژه‌های بیشتر وزارت مشارکت اقتصادی و توسعه‌ی دولت فدرال آلمان در اینجا قابل مشاهده است: Cash for Work.

تاریخ به روز رسانی: 12.06.2018 تاریخ انتشار: 27.07.2017