سودان: کاشت بذر رشد آتی

مزرعهداری در یک روستا نزدیک کُر آبِش ©dpa

بیش از 46000 تحصیل کرده در رشته ی کشاورزی

آلمان از سال 2008 به عنوان بخشی از برنامه‌ی مشارکت توسعه‌ای از مدارس کشاورزی در سودان جنوبی حمایت کرده است. شرکت‌کنندگان در این برنامه‌های آموزشی مهارت‌های جدید خود در حوزه‌ی کشاورزی را به سایر دهقانان منتقل می‌کنند، از همین رو انتقال مهارت‌ها آموزشی در سطح وسیعی صورت می‌گیرد. از همین رو افرادی که با عضویت در گروه‌های مسلح درگیر جنگ داخلی بوده‌اند، می‌توانند راهی برای بردن غذا بر سرسفره‌ها و تهیه‌ی مایحتاج زندگی بیابند. آنها می‌توانند به کسب مهارت در یکی از 206 مدرسه ی کشاورزی که تحت حمایت مالی آلمان است بپردازند. در این مدارس افراد خواهند آموخت که چگونه دانه‌ها را انتخاب کنند، بذرها را در خاک مناسب بکارند، محصولات را در زمان مناسب درو کنند، محصولات برداشت شده را به شکل مناسب انبار کنند و آنها را در بازارهای محلی به فروش برسانند.

«به زودی ما قادر به تامین مایحتاج خود خواهیم بود»

سِوِرینا ویلیامز، از مشارکت کنندگان در این طرح

تعداد کل افرادی که از این طرح منفعت خواهند برد، شامل تمام اعضای خانواده، بیش از 46000 نفر است. در قالب این طرح به افراد بذر، ابزار و حدود 10000 مورد کمک مالی برای فراهم آوردن شرایط اولیه‌ی آغاز به کار کشاورزی توزیع شده است.

کیسه‌ی خشک، رطوبت‌سنج، آسیاب‌های بادام زمینی، گاو آهن و ابزارآلات کاشت توزیع شده است. تعداد 9 گلخانه به منظور زراعت سبزیجات و مقدار بسیار زیادی بذر سبزیجات در میان افراد توزیع شده است.

تاریخ به روز رسانی: 12.06.2018 تاریخ انتشار: 27.07.2017