ኣብ ምምላስኩም ክንሕግዝ ንኽእል ኢና

©dpa

ናብ መበቆል ሃገርኩም ምምላስ ወጻኢታት ይሓትት’ዩ። ናይ በረራ ምኽፋል የድሊ፡ ሓድሽ መንበሪ ክርከብን ክእቶን ኣለዎ። እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ነዚ ይፈልጦ እዩ ወለንታዊ ተመለስቲ ድማ ነዚ ባዕሎም ክምክትዎ ኣይሓድጎምን’ዩ።

መንግስቲ ጀርመን ሃገር ክለቁ ዝድለዩ ብወለንትኦም ናብ መበቆል ሃገሮም ንዝምለሱ ወጻእተኛታት ብመንገዲ እቲ ፕሮግራም REAG/GARP ይድግፎም። ምስዚ ፕሮግራም’ዚ ብዝዛመድ፡ ኣብ ልዕሊ እቶም ተመለስቲ ዘሎ ገንዘባዊ ጾር ብዝተኻኣለ መጠን ዝተሓተ ንምግባሩ ክፍሊታት ናይ ጒዕዞ ወጻኢታትን ናይ ጒዕዞ ህያባትን ክትግበሩ ይኽእሉ።

እቲ ፍደራላዊ ረፓብሊክ ነቶም ተመለስቲ ምስኣተዉን ኣብተን ቀዳሞት ውሑዳት ኣዋርሕ ኣብ መበቆል ሃገሮም ዝህልውሉ እዋንን እውን ገና ብመንገዲ እቲ ፕሮግራም StarthilfePlus ይድግፎም። እዚ ክሳብ 1200 ዩሮ ዝበጽሕ ሓደ ተወሳኺ ምንጪ ናይ ገንዘባዊ ሓገዝ የቕርብ ኣብ ክልተ ክፋላት ድማ እቲ ክፍሊት ይውሃብ። እቲ “ሃገርካ። መጻኢኻ። ሕጂ!” ዝብል ወፍሪ”፡ ኣብ 31 ታሕሳስ 2018 ከኣ ዝውድእ፡ ኣካል ናይዚ ፕሮግራም’ዚ እዩ። ተመለስቲ ሓድሽ ምጅማር ምግባር ከምዝቐለሎም ንምግባር፡ ናይ ምንባርን ምሕዳስን ወጻኢታት፡ ወይ ናይ ክሽነን ክፍሊ መሕጸቢ ሰብነትን መሰረታዊ ኣቕሑ ዝኸውን ወጻኢታት፡ ንኣብነት፡ ክኽፈል ይኽእል። ካብቲ International Organization for Migration (ኣህጉራዊ ውድብ ስደት, IOM) ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ዘለዎ ሃገር ንዘድሊ ልክዕ ዓይነት ደገፍ ክውስኑ ይኽእሉ። ንስድራቤታት፡ እቲ ሓገዝ ክሳብ 3000 ዩሮ ክበጽሕ ይኽእል፡ ንውልቀሰባት ድማ ክሳብ 1000 ዩሮ።

 

©dpa

 

ካብዘን ዝስዕባ ሃገራት ዝኾኑ ተመለስቲ ነዚ ደገፍ ከመልክቱ ይኽእሉ፥

ኣፍጋኒስታን፡ ኣልጀርያ፡ ኣርመንያ*፡ ኣዘርባጃን*፡ ባንግላድሽ፡ ቡርኪና ፋሶ፡ ካሜሩን፡ ቻይና፡ ኣይቮሪኮስት፡ ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ፡ ምስሪ፡ ኤርትራ፡ ኢትዮጵያ፡ ጋምብያ፡ ጆርጅያ*፡ ጋና፡ ጊኒ፡ ጊኒ-ቢሳው፡ ህንዲ፡ ኢራን፡ ዒራቕ፡ ኬንያ፡ ሊባኖስ፡ ሊብያ፡ ማሊ፡ ሞንጎልያ፡ ሞሮኮ፡ ኒጀር፡ ናይጀርያ፡ ፓኪስታን፡ ሩስያ*፡ ሰኔጋል፡ ሰራልዮን፡ ስሪላንካ፡ ሱዳን፡ ሶርያ፡ ታጂኪስታን፡ ቶጎ፡ ቱኒዝያ፡ ቱርኪ፡ ዩክረይን* ከምኡ’ውን ቬትናም።

*ዜጋታት ኣርሜንያ፡ ኣዘርባጃን፡ ጆርጅያ፡ ሩስያ፡ ቱርክን ዩክረይንን ኣብቲ ናይ ዕቑኡባ ኣገባብት ቅድሚ 1 ታሕሳስ 2017 ተመዝጊቦም ዝጸንሑ ክኾኑ ኣለዎም ከምኡ’ውን ቅድሚ እቶም ጠለባት ናይ ቪዛታት ምፍኳሶም ናብ ጀርመን ዝኣተዉ ክኾኑ ኣለዎም (ጆርጅያ 28 መጋቢት 2017/ዩክረይን 11 ሰነ 2017)።

ናብ ክትወስዶም ፍቓጸኛ ዝኾነት ሳልሰይቲ ሃገር ዝኣትዉ ዘለዉ ስደተኛታት ወይ ናብ ግዝኣታት ፍልስጤም ወይ ከኣ ሶማልያ ዝምለሱ ስደተኛታት  ንናይ ዳግመ-ጽንባረ ሓገዝ ከመልክቱ መሰል የብሎምን።

 

ንዝርዝራዊ ሓበሬታ ብዛዕባ’ቲ ፕሮግራም “ሃገርካ። መጻኢኻ። ሕጂ!”፡ ኣብዚ ብጽሑ፥

https://www.returningfromgermany.de/de/programmes/starthilfe-plus

 

ተወሳኺ ሓበሬታ ካብቶም ናይ ምምላስ ማእከላት ምኽሪ ይርከብ፥

https://www.returningfromgermany.de/de/centres

Updated: November 1, 2018 Published: October 25, 2018