ጀርመን ኣብ ማ እከላይ ብብራቕ ስርሃት ትፈጥር

ገዛውቲ ምህናስ ንሶርያውያን ስደተኛታት ኣብ ካምፕ ዓዝራቕ ኣብ ጆርዳን። ስእሊ፡ ጃማል ©dpa-Bildfunk

ካብ 56,000 ንላዕሊ ዕድላት ኣብ ጆርዳን፡ ሊብናን፡ ኢራቕን ቱርክን ዘለዉ ሰባት

ብዙሓት ሶርያውያን ካብ ውግእ ሕድሕድ ሃዲሞም ዓዶም ገዲፎም ወጺኦም እዮም። ካብ ሓሙሽተ ሚልዮን ንላዕሊ ደቂ ሶርያ ኣብ ጎዶቦ ዓድታት ተዓቒቦም ኣለዉ።

እቲ ሽቶ እንታይ እዩ?

ብቕልጡፍ እቶት ክርከበሎም ዝኽእል መንገድታት ብምድላውን ኣብ ተቐበልቲ ኣጋይሽ ሃገራት ንተሓባበርቲ ማሕበራት  ብምሕጋዝን፡

  • ነቶም ኣብ ፋይናንሳዊ ጸበባ ዝርከቡ ምርግጋእ
  • ማሕበራዊ ተቐባልነት ክድንፍዕ ምግባር
  • ማሕበራዊ ስኒታዊ ምትሕብባር ምብርታዕ

ከም „ሰሪሕካ ጥረ ገንዘብ (Cash for Work)“ ብዝብሉ መደባት ጀርመን ስጋብ መወዳእታ 2016 ጀርመን ካብ 56,000 ንላዕሊ ስርሓት ኣብቲ ከባቢ ሶርያ ፈጢራ። እዚኦም ተበግሶታት፡ መነባብሮ ናይ ካብ 280.000 ሰባት  የመሓይሹን ተስፋ ይህቡን ኣለዉ። በዚ ኣገባብ ሶርያውያን ስደተናታት ኣብ ጆርዳንን፡ ዒራቕን ቱርክን ዝነብሩን ሓደስትን ጽላልን ዑቕባን ክረኽቡክ ክኢሎም፡፡

ኮምኡ እውን እዘን መደባት ስራሕ ንዘድልዮም ደቀባት እውን እቶት ክረኽቡሉ ዝኽእሉ ዕድላት ክፈጥረሎም ይኽእል። ናይ ስራሕ ውድድር ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ከጎድል፡ ነቲ ብምኽንያት ብዝሒ ስደተኛታት ክህሉ ዝኽእል ምስሕሓባትን ወጥርታትን ኣብቲ ሕብረተሰብ ከትሃዳድእ ይኽእል እዩ።

ሃነጽቲ፡ መማህራን፡ ኣከብቲ ጉሓፋት

ኣብ መዳያት „ሰሪሕካ ጥረ-ገንዘብ“ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣካል ናቲ ተብግሶ ዝኾኑ መደባት፡ ናይ ስራሕ መደባት ትሕተ ቅርጺ ዝምልከቱ መደባት፡ ኮምኡ እውን፡ ምትዕርራይ ወይ ምህናጽ ገዛውትን ቤት ትምህርቲታትን፡ ምኽፋል መሃያን (ዝያዳ መማህራንን ተሓጋገዝቲ መማህራንን) ናይ ስራሕ መደባት ከም ጉሓፍ ምእካብ ወይ ውን ምትዕርራይ ጽርግያታት ዝኣመሰሉ ናይ ስራሕ መደባትን እዮም። ንነዊሕ ዝጠመተ ራኢ እውን፡ ዳግመ ምህናጽ ናይተን ነጻ ዝወጻ ቦታታትን ምትዕርራይ ህንጻታትን ጽርግያታትን ኣካል እቲ መደባት ክኸውን እዩ።

ዝያዳ ክትፈልጥ ትደሊ`ዶ?

ሚኒስተሪ ኤኮኖሚካዊ ምትሕብባርን ምዕባሌታትን (BMZ) ዝያዳ መደባት ኣለዎ፡ ሰሪሕካ ጥረ ገንዘብ (Cash for Work)

መወዳእታ ዝተሓደሰሉ፥ 01.03.2018 ዝተሓትመሉ፥ 27.07.2017