ሞያዊ ክእለት ሒዞም ዘይመጹ ስደተኛታት ኣብ ሃገረ-ጀርመን ቀልጢፎም ስራሕ ክጅምሩ ቀሊል ጉዳይ ዶ ይኸውን?

© dpa

ኣይፋል። ኣብ`ዚ እዋን እዚ፡ መንግስቲ ሃገረ-ጀርመን ሞያዊ ክእለት ንዘለዎም ስደተኛታት ዝምልከት ሕጊ ኣብ ምርቃቕ ይርከብ ኣሎ። ይኹን`ምበር፡ እዚ ሕጊ እዚ ሞያዊ ክእለት ንዘይብሎም ወይ ንወቕታውያን ሰራሕተኛታት ዝምልከት ኣይክኸውንን እዩ። 

እዚ ሕጊ እዚ ብቐንዱ ሞያዊ ብቕዓት ኣብ ዘለዎም ወጻእተኛታት ጥራይ ዘተኰረ እዩ፤ ማለት ኣብ`ቶም ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ወይ ስነ-ኪነታዊ ትምህርቲ ዝተኻታተሉ ሰባት። እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ዕዳጋ ዕዮ ናይ ጀርመን ክኣትዉ እንተይኖም እውን፡ ጉዳዮም ብመንጽር እዚ ሓድሽ ሕጊ እዚ ዝረአ ክኸውን እዩ። ይኹን`ምበር፡ ዕላማ ናይ`ዚ ሕጊ እዚ ነቶም ሞያዊ ዓቕሚ ንዘለም ስደተኛታት ዝምልከቱ ሕጋጋት ብምምሕያሽ፡ ናብ ሃገረ-ጀርመን ብቐሊሉ ንኽመጹ ባይታ ምጥጣሕ እዩ። እዚ ሕጊ እዚ ገና ኣብ ተግባር ኣይወዓለን ኣሎ።