ዜጋታት ሃገራት ባልካን ንዝዀኑ’ሞ – ኣብ ክሊ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣትዮም ክሰርሑ ንዝደልዩ ሰባት ዝምልከቱ ሓደስቲ ሕጋጋት ኣለዉ ዶ?

ኣይፋል። ናይ’ዚ ኣንጻር ዝዀነ ሓበሬታ ሰሚዕኩም ክትኰኑ ዝከኣል እኳ እንተዀነ፡ ንዜጋታት ናይ’ዘን ሃገራት እዚኣተን ብፍላይ ዝምልከት ሕጊ የልቦን። ክሰርሑ እንተዀይኖም፡ ቪዛን ሰነድ ናይ ስራሕ ፍቓድን ከድልዮም እዩ። ነዚ ንኽረኽቡ ድማ ኣብ’ተን ኣብ ሃገራቶም ዝርከባ ኤምባሲታት ናይ ሃገረ-ጀርመን መመልከቲ ንኸቕርቡ ክግደዱ እዮም።

እዚ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ናይ ክኢላዊ ዓቕሚ ዕዮ ዘተኰረ ሓድሽ ሕጊ እዚ፡ ቅድሚ ዓመተ-2020 ኣብ ተግባር ክውዕል ትጽቢት ኣይግበረሉን።

ኣብ ሃገረ-ጀርመን ንምስራሕ ከመይ ጌርኩም ኣድለይቲ ዘበሉ ሰነዳት ከምእትረኽቡ ዘፍልጥ ምሉእ ሓበሬታ፡ ኣብ ነቝጣታት መርበብ ሓበሬታ ናይ’ተን ኤምባሲታት ሃገረ-ጀርመን ክርከብ ዝከኣል እዩ።

ኣብ ኣልባኒያ፡ ኮሶቮን ሰርቢያን ስደተኛታት ካብ ጀርመናዊ ማእከል ሓበሬታ ኣብ ጉዳይ ስደት፡ ዕዮን ሞያን (DIMAK) ደገፍ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም፦  https://www.startfinder.de

 

 

መወዳእታ ዝተሓደሰሉ፥ 28.01.2019 ዝተሓትመሉ፥ 25.10.2018