آیا امکان استفاده از برنامه اسکان مجدد (Resettlement) در قبال پرداخت پول وجود دارد؟

©dpa

خیر. در چارچوب برنامه اسکان مجدد، آلمان و چند کشور دیگر از اتحادیه اروپا پناهجویانی که نیاز مبرم و شدیدی به حمایت دارند را به صورت دائم و مستقیماً ازکشورهای محل اقامت می پذیرند.امکان ارائه درخواست جهت پذیرش در این برنامه توسط خود شخص وجود ندارد. پناهجویان در کشورِ اولِ پذیرنده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) بر اساس نیازهای حمایتی خاص انتخاب می شوند. در معیارهای سخت گیرانه پذیرش در برنامه اسکان مجدد، توجه خاصی به میزان و شدت نیازمندی به حمایت می شود. تصمیم گیری نهایی بر عهده کشور پذیرنده مربوطه می باشد.

آلمان با پذیرش مجموعاً 10200 نفر در سال های 2018 و 2019 موافقت کرده است. معیارهای پذیرش برنامه اسکان مجدد بسیار سخت گیرانه می باشند.

©dpa

نقش اساسیِ میزانِ نیاز به حمایت

تنها کسانی امکان استفاده از اسکان مجدد را دارند که از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در کشور محل اقامت به عنوان پناهجو و علاوه بر آن به عنوان نیازمند مبرم به حمایت طبقه بندی شده باشند. این امر بخصوص زمانی صادق است که احتمال بازگشت بسیار اندک باشد و در کشور پذیرنده نیز دورنمایی هم برای زندگی عادی وجود نداشته باشد. در این راستا سالمندان، بیماران و کودکان و نیز قربانیان شکنجه و خشونت به طور خاص مد نظر قرار خواهند گرفت.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بررسی می‌نماید که اصولاً چه کسانی شرایط استفاده از برنامه اسکان مجدد را دارا می باشند.

@dpa

فرایند چند مرحله‌ای

این امر که آیا پناهجویان مشمول برنامه اسکان مجدد خواهند بود یا خیر، طی فرایندی چند مرحله‌ای مشخص می شود. ابتدا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل افرادی که اصولاً دارای شرایط اولیه مربوطه هستند را انتخاب می‌کند. در گام بعدی، سازمان فدرال مهاجرت و پناهجویان آلمان (BAMF) طی مصاحبه‌های رو در رو، بررسی می‌نماید که کدام یک از نامزدها عملاً قابل پذیرش می‌باشند. در این راستا توجه خاصی به این امر می‌شود که خانواده ها از هم جدا نشوند.

پناهجویان پذیرفته شده در چارچوب اسکان مجدد در آلمان دارای حق دریافت خدمات اجتماعی و شرکت در دوره‌های تطبیق پذیری و همگرایی اجتماعی می‌باشند. پیش از سفر، در یک دوره آماده سازی سه روزه حضور خواهند یافت که در آن به موضوعاتی مانند آموزش، اسکان و جستجو برای کار در آلمان پرداخته می شود.

پناهجویان برنامه اسکان مجدد پس از ورود به آلمان ابتدا به مدت 14 روز در کمپ موقت مرزی فریدلند در شمال آلمان اسکان می‌یابند. در این مدت دوره‌هایی جهت آشنایی اولیه با فرهنگ و زبان آلمانی و نیز اطلاعات عمومی درباره زندگی در آلمان برگزار می‌گردند. همچنین گفتگوهای رو در رو در چارچوب مشاوره مهاجرت ارائه می‌گردند که می‌توان به صورت شخصی و محرمانه جهت دریافت پاسخ به مسائل شخصی و عملی، به عنوان مثال در ارتباط با امور پزشکی، مسکن و امور اداری در محل جدید زندگی، مورد استفاده قرار گیرند. پس از دوران اقامت در فریدلند، پناهجویان تقسیم می‌شوند و در شهرهای ایالت‌های مختلف آلمان اسکان می‌یابند.

تاریخ به روز رسانی: 14.11.2018 تاریخ انتشار: 26.10.2018