icon-share
جهش به محتوای اصلی

حقایقی برای مهاجران

مهاجرت یک تصمیم سرنوشت ساز برای زندگی است. ما اطلاعات رسمی را در اختیار شما قرار می دهیم و به شما کمک می کنیم تا تصویر کاملی از مهاجرت بدست آورید. واقعیت ها را بررسی کنید – در اینجا چیزی است که مهاجران باید بدانند.

بزرگترین دروغ های گفته شده توسط قاچاقچیان

اطلاعات بیشتری کسب کنید 

برنامه پذیرش برای افغانستان

bundesaufnahmeprogrammafghanistan.de 

مبارزۀ پناهندگان جوان با بیماری کووید-19

اطلاعات بیشتری کسب کنید 
Asma-Rabi

حمایت و پشتیبانی از آینده سازان

اطلاعات بیشتری کسب کنید 

کشور من توافق نامه ای دارد که به من اجازه می دهد بدون ویزا وارد منطقه شینگن شوم. آیا می توانم تا زمانی که می خواهم اقامت داشته باشم؟

اطلاعات بیشتری کسب کنید 
قطب نما

راهنمای روادید

اطلاعات بیشتری کسب کنید 
متخصص ICT در محل کار © jacoblund / istock

شش راه برای آمدن به آلمان برای کارگران ماهر و دارندگان پتانسیل های بالا (کارمندان مبتدی/ جوان)

اطلاعات بیشتری کسب کنید 

آلمان به طور خلاصه

اطلاعات بیشتری کسب کنید 

پرسش و پاسخ: چرا فرایند انگشت نگاری شما به روند پناهندگی شما کمک می کند

اطلاعات بیشتری کسب کنید 

نه احتمالاً مهاجران در بازداشتگاه های لیبی در اروپا اسکان داده نخواهند شد.

infomigrants.net 

آلمان خود در سازمان دهی و گردهم آیی شرکت کنندگان در همایش جهانی پناهجویان همکاری می کند.

اطلاعات بیشتری کسب کنید 
سازمان بین‌المللی برای اپلیکیشن موبایل مهاجرین

MigApp به مهاجرین کمک میکند تا آگاهانه تصمیم بگیرند

اطلاعات بیشتری کسب کنید 
بازگشت به بالا