icon-share

حقایق را بررسی کنید- آنچه مهاجرین باید بدانند

نه احتمالاً مهاجران در بازداشتگاه های لیبی در اروپا اسکان داده نخواهند شد.

گفته می شود که در لیبی قاچاقچیان مهاجران را مجبور به پرداخت هزینه جهت نگهداری در جایی در یک بازداشتگاه بسته می کنند. آنها ادعا می کنند که این روشی سریع برای مهاجران جهت خارج کردن از آنجا و اسکان دوباره آنها در اروپا می باشد. این اطلاعات نادرست است اما تاکنون چند صد نفر قربانی کلاهبرداری شده اند.

صحیح یا غلط؟

آیا آلمان به 25 درصد از کل پناهجویانی که از طریق ایتالیا به اروپا می آیند، پناهندگی خواهد داد؟

خیر

آلمان و شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در مورد ساز و کار جاری موقت عاجل برای عملیات نجات در دریای مدیترانه با هم به توافق رسیده اند. با این هم، سهمیه ثابتی برای پناهندگانی که آلمان آنان را از ایتالیا خواهد پذیرفت، پیش بینی نشده است.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا کسی در آلمان میتواند به همسر خود بپیوندد؟

خیر

خیر. کسی که بخواهد در آلمان به همسر خود بپیوندد باید یکسری پیشنیازها را داشته باشد.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا این حقیقت دارد افرادی که در یونان به عنوان پناهنده شناختهشدهاند، میتوانند در آلمان کار کنند؟

خیر

خیر. قانون مبتنی بر این است که شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا اجازه ندارند تا به سادگی وارد جمهوری فدرال آلمان شده و مشغول به کار شوند. چنین افرادی باید پیش از ورود به آلمان، اقدام به درخواست ویزا کار نمایند. این قانون شامل کسانی نیز میشود که مدارک مسافرتی به عنوان پناهنده را در اختیار دارند که از جانب یک دولت اتحادیه اروپایی دیگری برای آنها صادر شده است، همانند کشور یونان.

بیشتر »

بازگشت به بالا