آیا بعد از دوساعت ماندن در یک قایق پلاستیکی نجات خواهید یافت؟

تاریخ به روز رسانی: 12.06.2018 تاریخ انتشار: 27.07.2017