آیا کسی در آلمان میتواند به همسر خود بپیوندد؟

خیر. کسی که بخواهد در آلمان به همسر خود بپیوندد باید یک‌سری پیش‌نیازها را داشته باشد.

اولین قدم در این راستا، ارائه درخواست برای ویزا پیوستن به خانواده است. به منظور دریافت این ویزا، زوجین باید گواهی معتبری از این که ازدواج آن‌ها رسمی بوده و همچنین برنامه‌ریزی خود جهت زندگی با یکدیگر در آلمان را ارائه نمایند. در ضمن هر یک از زوجین باید به سن قانونی رسیده باشند. بعلاوه، هر یک از زوجین باید اثبات نمایند که می‌توانند از پس مخارج خودشان برآیند. در اینجا منظور این است که هر یک از زوجین، باید قادر به پوشش مخارج زندگی هر دو نفر بوده و بتواند بدون کمک دولتی، هزینه های بیمه‌ای را پرداخت نمایند. همچنین زوج باید اثبات نمایند آپارتمانی که آن‌ها تصمیم به زندگی در آن دارند، برای زندگی‌شان به اندازه کافی بزرگ خواهد بود.

زوجینی که تمایل دارند به آلمان مهاجرت نمایند، باید چندین الزامات رسمی دیگر را نیز ارائه دهند. به عنوان مثال، هر یک زوجین باید گواهی هویتی خود را ارائه دهند. همانند گواهی تولد که اثبات ‌نماید این شخص، دارای چنین اطلاعات ارائه شده‌ای می‌باشد. همچنین در اینجا، نیاز به یک پاسپورت یا پاسپورتی‌ معتبر برای تعویض وجود دارد. هر کدام از طرفین که قصد دارند به شریک خود در آلمان بپیوندد، باید بتواند به آلمانی ساده صحبت کند و مدارک زبانی معتبری در این رابطه ارائه دهد.

این قانون در مورد شهروندان آلمانی یا اتحادیه اروپا نیست. اگر یکی از طرفین آلمانی باشد، این قانون کمی آسان‌تر خواهد بود. در این مورد، نیاز نیست تا زوج موضوع بر آمدن از پس هزینه‌های زندگی و یا داشتن آپارتمان نسبتاً بزرگ را اثبات نمایند. در صورتی که یکی از طرفین شهروند اتحادیه اروپا باشند، تحت قانون آزادی حرکت اتحادیه اروپا قرار خواهند گرفت.

اگر همسری که در آلمان زندگی می‌کند پناهنده باشد ،تحت نوعی محفاظت باشد و در مورد پرونده آن تصمیم گیری شده باشد، بدین نحو شرایط متفاوت پیوستن به خانواده برای وی اجراء خواهد شد. این امر بستگی به مواردی همچون وضعیت مهاجرت فرد و اینکه درخواست وی در زمان مناسبی انجام شده باشد، دارد.

اطلاعاتی عمومی در مورد پیوستن به خانواده برای پناهندگان در این آدرس قابل دسترسی است rumoursaboutgermany.info/rumours/do-all-refugees-in-germany-have-the-right-to-be-reunited-with-their-family-members.

اطلاعات تکمیلی در مورد پیوستن به خانواده در این آدرس قابل مشاهده است fap.diplo.de.

وب‌سایت‌ سفارت‌ها و کنسول‌گری‌های جمهوری فدرال آلمان نیز اطلاعاتی تکمیلی در مورد ویزاها و شرایط مورد نیاز برای پیوستن به خانواده را در اختیار شما قرار می‌دهد.

تاریخ به روز رسانی: 07.03.2019 تاریخ انتشار: 01.03.2019