icon-share
Go to main content

بررسی کننده ی حقایق- چه واقعیت هایی در پس شایعات قرار دارند؟

به مطلب تازه‌ای برخورده‌اید، شاید چیزی از دوستان، خانواده و یا قاچاقچیان انسان شنیده باشید؟ آیا می‌خواهید از درست و غلط بودن آنچه شنیده‌اید، مطلع گردید؟ شما می‌توانید از این فرم برای ارسال شایعات برای ما و باخبر نمودن ما از موضوعاتی استفاده کنید که می‌بایست در پوشش واقعیات سفر به اروپا، روند پناهجویی و زندگی در آلمان بیان می‌شدند.

مطالبی را که برای ما ارسال کرده اید، بررسی خواهیم نمود. اگر به این نتیجه برسیم که مطلب شما با سایر مهاجرین و پناهندگان مرتبط می‌باشد، صحت و سقم آنرا بررسی خواهیم کرد و به صورت یک مقاله در www.rumoursaboutgermany.info منتشر خواهیم نمود تا سایرین نیز از آن مطلع گردند.

امیدواریم که محدودیت ما در پاسخگویی مستقیم به خود را درک کنید. اگر سوالی دارید، آنرا مستقیما با سفارت آلمان یا کنسولگری این کشور در نزدیکی محل زندگی خود درمیان بگذارید. متشکریم.

بازگشت به بالا