پرسش و پاسخ: چرا فرایند انگشت نگاری شما به روند پناهندگی شما کمک می کند

باورها و اطلاعات نادرست زیادی در مورد فرایند انگشت نگاری در روند درخواست پناهندگی وجود دارد. به همین دلیل، ما واقعیات مربوط به نحوه استفاده از این اطلاعات انگشت نگاری شما – و نیز اهمیت آن برای کمک گرفتن راخلاصه کرده ایم.

یک باور معمول اما نادرست در مورد آن، بیانگر منتفع شدن پناهجویان با امتناع از فرایند انگشت نگاری خود توسط مقامات عمومی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد. غالباً این اطلاعات نادرست با این توصیه غلط همراه است که می توان پس از ثبت اطلاعات مربوط به انگشت نگاری در پایگاه های اطلاعاتی پناهجویان اروپایی آن را پاک کرد. این باور نادرست اساساً به معنی حذف اطلاعات مربوط به انگشت نگاری می باشد. طبق این باور غلط این موضوع می تواند به جلوگیری از ثبت رسمی این اطلاعات کمک می کند. اما اگر کسی چنین داستانی را برای شما تعریف کند، متأسفانه باید بگوییم این باور بیشتر بر اساس اسطوره شکل گرفته و نه براساس واقعیت ها. این پرسش و پاسخ به شما کمک می کند تا اطلاعات درست و نیز واقعیت ها را بدست آورید:

آیا وقتی اطلاعات انگشت نگاری را تحویل می دهم منفعتی دارم؟

انگشت نگاری می تواند به منزله دربازکن شما برای دریافت کمک باشد. شما پس از ثبت نام رسمی خود، که انگشت نگاری را نیز شامل می شود، مشمول دریافت کمک دولت آلمان می شود. این امر شامل “Asylbewerberleistungen” یا برخورداری از مزایای پناهجویان، مانند حمایت های اساسی می باشد.

چرا اطلاعات مربوط به انگشت نگاری من ثبت و نگهداری می شود ؟

هر پناهنده ای که وارد اروپا می شود باید در اولین کشوری که وارد خاک اتحادیه اروپا شده، ثبت نام کرده و درخواست پناهندگی خود را ارئه کند. ثبت اطلاعات مربوط به انگشت نگاری برای همه پناهجویان لازم است و باید این اطلاعات ثبت شود. این قسمت بخش اصلی روند قانون دوبلین می باشد که پایه و اساس قوانین پناهندگی در همه کشورهای اروپایی می باشد. طبق این قوانین و مقررات، شما در هر کشور عضو اتحادیه اروپا که فرایند انگشت نگاری را انجام داده باشید، همان کشور مسئول رسیدگی به پرونده پناهندگی شما می شود.

©dpa

من در چه شرایطی باید اجازه ثبت اطلاعات انگشت نگاری خود را بدهم؟

اصولاً سه موقعیت مختلف وجود دارد که مقامات رسمی کشورهای عضو اتحادیه اروپا حق دارند از شما انگشت نگاری کنند:

  1. هنگامی که درخواست رسمی پناهندگی شما به مقامات و مسئولین مربوطه تحویل داده شود، ثبت انگشت نگاری برای همه متقاضیان بالای 14 سال اجباری است.
  2. اگر شما برای عبور از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به طور غیرقانونی متوقف شده باشد، مرزبانان از شما می خواهند انگشت نگاری را انجام داده و آن را ثبت کنند.
  3. از همه افرادی که بدون اجازه قانونی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا زندگی می کنند خواسته می شود تا پس از تماس با مقامات محلی، فرایند انگشت نگاری خود را انجام دهند.

آیا می توانم از انجام فرایند انگشت نگاری خودداری کنم؟

خیر، زیرا همه افرادی که در یکی از سه وضعیت ذکر شده فوق قرار می گیرند بصورت قانونی متعهد به رعایت موارد قانونی و انجام انگشت نگاری خود می باشند.

اگر من از همکاری خودداری کنم چه اتفاقی می افتد؟

از آنجا که فرایند انگشت نگاری شما در شرایط فوق الزامی می باشد، بنابراین مقامات و مسئولین مربوطه می توانند از طریق مجراهای قانونی، این فرآیند شناسایی و انگشت نگاری را اجرا کنند.

اطلاعات و داده های مربوط به من به چه مدت ذخیره و نگهداری می شوند؟

هنگامی که درخواست رسمی پناهندگی خود را ارسال کردید، اطلاعات مربوط به انگشت نگاری شما حداکثر به مدت 10 سال در یک پایگاه داده متمرکز به نام EURODAC ذخیره می شود. اگر درخواست پناهندگی شما موفقیت آمیز باشد، و اگر بعداً در یک روند درخواست جداگانه به شما تابعیت اعطا شود، اطلاعات و داده های مربوط به شما از پایگاه داده درخواست پناهندگی حذف می شود. در غیر این صورت، اطلاعات و داده های مربوط به شما حداکثر تا مدت زمان 18 ماه نگهداری شده و یا در شرایط خاص، ممکن است این اطلاعات به هیچ وجه در این پایگاه داده متمرکز ذخیره و نگهداری نشود.

آیا مقامات آلمانی می دانند که آیا فرایند انگشت نگاری شما در کشور دیگری از اتحادیه اروپا مانند یونان ثبت شده است؟

بله، البته، اما فقط طبق قوانین و مقررات سختگیرانه. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در فرایند درخواست پناهندگی پناهجویان با هم همکاری نزدیکی دارند. این همکاری شامل ذخیره سازی و نگهداری متمرکز تمام اطلاعات مربوط به انگشت نگاری پناهجویان در یک پایگاه داده به نام EURODAC می باشد. با استفاده از این ابزار دیجیتالی می توان روند انگشت نگاری در یونان را با انگشت نگاری آلمان و بالعکس مقایسه کرد. با این حال، مقامات آلمانی از این حق صرفا برای بررسی اطلاعات انگشت نگاری بر اساس قوانین کاملاً مشخص استفاده خواهند کرد که از جمله شامل این موارد می باشد: هنگامی که یک پناهجو درخواست خود را در آلمان ثبت می کند، اگر این شخص قبلاً در یونان درخواست پناهندگی داده باشد، به مقامات اعلام می شود. در این حالت، روند درخواست پناهندگی باید متوقف شود تا مشخص شود کدام کشور مسئول است. علاوه بر این اگر کسی که به طور غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شده باشد و در آلمان درخواست پناهندگی خود را ارائه کند، مقامات آلمانی از طریق این سیستم پایگاه داده دیجیتال مطلع می شوند.

©dpa

آیا می توان اطلاعات مربوط به انگشت نگاری را حذف یا پاک کرد؟

اطلاعات مربوط به انگشت نگاری تنها در صورتی که ثابت شود نادرست می باشند و یا در صورتی که مشخص شود که به صورت غیرقانونی نگهداری می شوند، می توانند حذف شوند. اگر به طور عمدی اثر انگشت خود را دستکاری کنید یا بخواهید آن را حذف کنید، روند رسیدگی به وضعیت پناهندگی شما می تواند توسط مقامات متوقف گردد.

تاریخ به روز رسانی: 03.11.2020 تاریخ انتشار: 24.09.2020