icon-share

مهاجرت تصمیمی در مورد زندگی است- ابتدا از حقایق باخبر شوید

صحیح یا غلط؟

آیا برای مهاجرت به آلمان میتوانید در لاتاری شرکت کنید؟

خیر

بلیط بخت آزمایی برای مهاجرت به آلمان، تنها یک کلیک با شما فاصله دارد؛ آیا واقعیت داشتن این جمله شما را خوشحال خواهد کرد؟ بله. هیچ بلیط بخت آزمایی برای ورود به آلمان وجود ندارد. مراقب سایتهای جعلی و شایعات در شبکههای اجتماعی باشید.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا اعضای خانواده همه پناهندگان در آلمان حق دارند که به خود پناهجو بپیوندند ؟

خیر

خیر. در حالی که تمایل به بودن در کنار خانواده خود مسئله قابل درکی می باشد، اما برای هر موردی این امکان وجود ندارد. اینکه آیا پناهندگان و مهاجران در آلمان حق پیوستن و گردهم آیی مجدد با اعضای خانواده خود را در آلمان داشته باشند، به عوامل مختلفی بستگی دارد.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا کسی در آلمان می تواند به همسر خود بپیوندد؟

خیر

خیر. کسی که بخواهد در آلمان به همسر خود بپیوندد باید یکسری پیشنیازها را داشته باشد.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا بعد از دوساعت ماندن در یک قایق پلاستیکی نجات خواهید یافت؟

خیر

این چیزی است که قاچاقچیان انسان به شما وعده میدهند، اما: ممکن است مامورین نجات در جایی که شما هستید، حضور نداشته باشند. حتی اگر آنها در نزدیکی شما حضور داشته باشند، شانس شما برای رسیدنِ به موقع آنها به قایقتان بسیار کم خواهد بود؛ به خصوص هنگامی که قاچاقچیان موتور قایق پلاستیکی شما را جدا کرده باشند. با این حال سفرِ مهاجرت بسیار خطرناک خواهد بود و به بهای جان هزاران نفر انجام خواهد شد.

صحیح یا غلط؟

آیا مرزبانان شما را خواهند یافت؟

بله

کشورهایی که خارج از اتحادیه اروپا قرار دارند، کنترل بر مرزهای خود را چه در دریا و چه بر زمین افزایش دادهاند. عبور غیر قانونی از مرز کشورها برای ورود به خاک اروپا میتوانند بازداشت و ممنوعیت خروج از کشورهای اطراف این اتحادیه را در پی داشته باشد. بسیاری از مهاجرین با از دست دادن بیشتر پول خود، با از دست دادن راه های امن بازگشت به خانه آسیبپذیرتر خواهند شد.

صحیح یا غلط؟

آیا بستگان ما باید هزینهی آزادی شما را بپردازند؟

بله

متأسفانه در نقاط بسیاری از مسیر مهاجرت به سوی اروپا افرادی وجود دارند که ممکن است از شما سودجویی کنند. گروگانگیری توسط مجرمین برای باجگیری در این مسیر بسیار رایج است. آنها تنها زمانی شما را آزاد میکنند که خانوادهی شما بهای آزادیتان را بپردازند. مقدار پولی که آنها برای اخاذی درخواست میکنند، ممکن است به اندازهی مبلغی باشد که شما برای کل سفر با خود به همراه آوردهاید. بسیاری از مهاجرین در مسیر سفر خود خشونت و آزار را تجربه کردهاند. این گونه از اتفاقات میتواند چندین بار در طول سفر برای شما اتفاق بیافتد.

بازگشت به بالا