آیا برای مهاجرت به آلمان میتوانید در لاتاری شرکت کنید؟

وبسایت جعلی (اسکرین شات)

بلیط بخت آزمایی برای مهاجرت به آلمان تنها یک کلیک با شما فاصله دارد؛ آیا واقعیت داشتن این جمله شما را خوشحال خواهد کرد؟ بله. هیچ بلیط بخت آزمایی برای ورود به آلمان وجود ندارد. مراقب سایت‌های جعلی و شایعات در شبکه های اجتماعی باشید.

با این حال وبسایت مشکوک دیگری وجود دارد که با پیشنهاد خلاف واقع خود این چرخه را کامل می‌کند. این وبسایت از شما می‌خواهد تا به 30 نفر از دوستانتان در واتس‌آپ قبل از اینکه بتوانید برای بلیط بخت آزمایی آلمان ثبت نام کنید، پیغامی ارسال نمایید. بدیهی است که پیشنهادات این وبسایت‌ها خلاف واقع است؛ هیچ بلیط بخت آزمایی برای سفر به آلمان وجود ندارد.

افرادی که در پس این وبسایت‌ها هستند قصد سوء استفاده از شما را دارند. نظرات ثبت شده در این وبسایت ممکن است واقعی باشد، اما فقط و فقط برای متقاعد کردن شما برای پذیرش پیشنهادشان ثبت شده اند. اما شما خود بهتر می‌دانید که اگر یک سایت تنها به این دلیل که پرچم آلمان را به نمایش می گذارد، رسمی به حساب نمی‌آید. ضمناً دولت آلمان هم هیچ‌گاه از شما نمی‌خواهد تا برای دوستان خود پیغام جعلی ارسال کنید.

در دام دروغ‌های قاچاقچیان گرفتار نشوید! مهاجرت تصمیمی برای کل زندگی است؛ این تصمیم را بدون بررسی واقعیت‌ها به سادگی اتخاذ ننمایید.

اگر قصد مهاجرت به آلمان را دارید، ممکن است این مقالات برای شما جذاب باشند: https://rumoursaboutgermany.info/life-situation/sure-about-leaving/

تاریخ به روز رسانی: 12.06.2018 تاریخ انتشار: 14.03.2018