آیا می توانید با تکلم به زبان انگلیسی در آلمان زندگی کنید؟

پناهجویان در حال گذراندن دورهی زبان آلمانی توسط گروه دانشآموز محور «کراس بوردرز» هستند. عکس: اووه آنسپاخ ©dpa-Bildfunk

خیر. زبان آلمانی تنها زبانی است که در ادارات و اکثر شرکت ها همه روزه در آلمان مورد استفاده قرار می گیرد. بدون برخورداری از توانایی کافی در تکلم به زبان آلمانی فرصت‌های شغلی چندانی نخواهید داشت.

درحالیکه که جوانان، بخصوص در شهرهای بزرگ از دانش کافی زبان انگلیسی برخوردارند، اکثر مردم سراسر آلمان به طور روزمره به زبان آلمانی تکلم می‌کنند. حتی اکثر فیلم‌ها و سریال‌های انگلیسی‌زبان به آلمانی دوبله می‌شوند. مناطق بسیاری در آلمان وجود دارند که برای ساکنین آنها تکلم و حتی فهم زبان انگلیسی دشوار است. ادارات دولتی و نیز همسایگانتان ممکن از شما انتظار داشته باشند با آنها آلمانی صحبت کنید.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

عدم اختیار در انتخاب محل زندگی

باید بدانید وقتی به عنوان یک پناهجو وارد آلمان می‌شوید، حق انتخاب آزادانه‌ی محل زندگی خود را ندارید. پناهجویان یا افرادی که در کشور بدون مجوز اقامت یافت می‌شوند، به طور خودکار به نزدیک‌ترین مرکز پذیرش در ایالت مربوطه منتقل می‌شوند. در آلمان نظام سراسری توزیع وجود دارد و هنگامی که به عنوان یک پناهجو وارد کشور می‌شوید بر طبق فرمولی که در اعلامیه روند پناهجویی تعریف شده است، به مراکز پذیرش منتقل می‌گردید. یعنی احتمال انتقال شما برای زندگی به مناطق روستایی بیشتر است، به عنوان مثال به مناطقی که تکلم به زبان انگلیسی در آنها رایج نیست و دانش شما از زبان آلمانی اهمیت بیشتر پیدا می‌کند.

تاریخ به روز رسانی: 12.06.2018 تاریخ انتشار: 27.07.2017