icon-share
Go to main content

سیاست حریم شخصی

1.قبول شرایط استفاده / دسترسی به وبسایت

شما با استفاده از این وبسایت اذعان می‌دارید که شرایط و قوانین زیر را پذیرفته‌اید.

دسترسی به این وبسایت تنها برای استفاده‌ی شخصی امکان پذیر است؛ هیچ‌گونه استفاده از آن به مقاصد تبلیغاتی قابل پذیرش نیست.

پذیرش شرایط استفاده از وبسایت، حق استفاده‌ی آتی از آن را موجب نمی‌شود. ارائه دهنده‌ی خدمات وبسایت در هر زمانی بنا بر صلاح‌دید خود و بدون اخطار قبلی می‌تواند به اصلاح، ویرایش، تلخیص، اضافه نمودن و یا حذف محتویات آن یا تعطیل نمودن وبسایت اقدام نماید.

استفاده از وبسایت تنها تحت قوانین آلمان امکان پذیر است.

2.مسئولیت پذیری

مسئولیت استفاده از وبسایت برعهده‌ی شماست. ارائه دهنده‌ی خدمات هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال هیچ نوع صدمه یا ضرری را که به دلیل دسترسی و یا استفاده از آن ناشی شده باشد، نمی‌پذیرد. این مهم شامل مسئولیت بروز صدمه‌ی جانی یا مالی که با قصد قبلی توسط ارائه دهنده‌ی خدمات یا بی‌توجهی عمده‌ی وی ناشی شده باشد، نمی‌گردد.

3.کپی رایت

کلیه‌ی  محتویات وبسایت از قبیل متون، تصاویر و محتویات چندرسانه‌ای تحت حمایت قانون کپی رایت هستند. تمامی حقوق برای محتویات محفوظ است.

شما نمی‌توانید بدون اجازه کتبی از مالکِ این حقوق، به بازتولید، تغییر محتوا، ویرایش و یا اصلاح محتویات آن بپردازید و یا از آن به طرق غیر قابل قبول استفاده کنید.

4.اقرارنامه

تمامی محتویات قابل تغیر سایت به دقت بررسی شده‌اند. با این حال خطاهای موجود در سایت به طور کامل قابل حذف نیستند. هیچ ضمانتی مبنی بر کامل بودن، صحیح بودن و یا به روز بودن محتویات وجود ندارد. در نتیجه شرایط رفع مسئولیت عبارتند از:

الف) محتویاتی که از سایر ارائه دهندگان گرفته شده است

پیش از ثبت هر گونه لینک/پیوندی به سایر ارائه دهندگان خدماتی که خارج از کنترل ما به فعالیت مشغولند، تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا محتویات سایت آنها را به دقت بررسی کنیم. هیچ محتوای غیر قانونی پیش از ثبت و نشر پیوند در آن یافت نشده است.

مدیر این وبسایت هیچ مسئولیتی در قبال مطالب سایر وبسایت‌ها برعهده ندارد و ادعایی مبنی مالکیت بر محتویات آنها نیز نخواهد داشت.

هیچ ضمانتی مبنی بر صحیح و کامل بودن محتویات سایت‌های پیوند زده شده وجود ندارد. مدیر این وبسایت هیچ‌گونه کنترلی، چه در زمان حال و چه در آینده بر محتویات تولید شده در سایت‌های پیوند زده شده ندارد.

مسئولیت هرگونه محتوی ناقص، نادرست یا غیر قانونی تنها متوجه ارائه دهنده‌ی ثالثی می‌باشد که آدرس سایت وی در وبسایت پیوند داده شده است.

موارد بالا همچنین بر محتویات ثالثی که از نظر فنی با سایت ادغام شده و مانند وبسایت‌های پیوندی عمل خواهد کرد، صادق خواهد بود.

ب) محتویات وبسایت

هیچ مسئولیتی در مورد صحت و صدق محتویات وبسایت متصور نیست. پیشنهادات و اطلاعات مرتبط با مسائل قانونی بدون هیچ تضمینی در سایت قرار گرفته‌اند؛ ما خدمات مشاوره‌ی قانونی ارئه نمی‌دهیم.

پ) بازخورد / حذف مطالب

لطفاً درصورتی که محتویات وبسایت یا پیوند به محتویات سایت ثالثی منجر به بروز شکایت نسبت به ما شد، دفتر سردبیری سایت را مطلع نمایید.

لطفاً در صورت وجود خطا، کهنگی، ناقص و نامفهوم بودن مطالب وبسایت ما را باخبر نمایید.

مطالب غیر قانونی یا نادرست بدون تعلل حذف خواهند شد.

5.اطلاعات حفاظت از داده ها

https://www.auswaertiges-amt.de/en/datenschutz-node

بازگشت به بالا