آلمان خود در سازمان دهی و گردهم آیی شرکت کنندگان در همایش جهانی پناهجویان همکاری می کند.

اولین همایش جهانی پناهجویان (GRF) در تاریخ 17 و 18 دسامبر 2019 در ژنو (سوئیس) برگزار خواهد شد. یک سال پس از تأیید موافقت نامه جهانی مربوط به پناهجویان (GCR) ، GRF فرصتی مهم را برای اجرای اهداف تعیین شده آن فراهم می کند. کشورهای آلمان، اتیوپی، پاكستان، كاستاریكا، ترکیه همراه با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)، در حال همکاری با هم جهت ایجاد حرکتی برای تقویت واکنش بین المللی هماهنگ به شرایط پناهندگی می باشند.

هدف از همایش جهانی پناهجویان ایجاد انگیزه ای برای اجرای موافقت نامه جهانی مربوط به پناهجویان و دستیابی به نقاط مشترك بیشتر و تقسیم مسئولیت بین پناهجویان و كشورهای میزبان می باشد.

#RefugeeForum: پاسخ سریع و راه حل های بلند مدت

 1. از شرکت کنندگان در همایش GRF دعوت می شود که به عنوان حامیان مالی در شش زمینه موضوعی کار کنند:
 2. مسئولیت پذیری مشترک
 3. آموزش
 4. انرژی و زیرساخت
 5. مشاغل و درآمد
 6. ساخت سرپناه و فضا
 7. راه حل های پایدار

در طول برگزاری همایش درباره هر بخش موضوعی گفتگوهای سطح بالا، رویدادهای جانبی، و جلسات روشنگرانه ای برگزار خواهد شد.

موافقت نامه جهانی مربوط به پناهجویان (GCR)، چارچوبی جهت مسئولیت پذیری پیش بینی شده بیشتر برای موقعیت های پناهجویی می باشد که در سال 2018 توسط مجمع عمومی سازمان ملل مورد تأیید قرار گرفته است. موافقت نامه GCR بر اساس https://www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf و پس از دو سال مشاوره گسترده با کشورهای عضو، سازمان های بین المللی، پناهجویان، جامعه مدنی، و بخش خصوصی ایجاد شده است. این توافق بین المللی تائید می كند كه بدون همكاری بین المللی، راه حل پایداری برای شرایط پناهجویان حاصل نخواهد شد. با این وجود هر کشور عضو، مسئولیت تصمیم گیری در مورد اقدامات لازم و میزان این اقدامات برای اجرای صحیح این توافق را برعهده خواهد داشت. اجرای این توافق براساس مشاركت های داوطلبانه می باشد و از نظر قانونی الزام آور نیست. آلمان از قبل در بسیاری از زمینه ها اقداماتی بیش از حد مورد نیاز را انجام داده است.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

آلمان خود در سازمان دهی و گردهم آیی شرکت کنندگان در  همایش جهانی پناهجویان همکاری می کند.

آلمان در نقش خود به عنوان همكار همایش جهانی پناهجویان، كشورهای دیگر را جهت افزایش مشاركت و انجام اقدامات بیشتر در برابر شرایط مربوط به پناهجویان و حمایت از مجامع میزبان، حمایت و سازماندهی می كند. علاوه بر آن آلمان در حال همکاری برای حمایت از گروه موضوعی آموزش و پرورش می باشد و نیز در هدایت تیم کاری در زمینه آموزش عالی نقش فعالانه ای دارد.

آلمان به عنوان بخشی از اقدامات خود در حال حمایت از طرفداران جدید برای ابتکار دعوتنامه مربوط به پناهندگی آکادمیک آلمانی آلبرت انیشتین (DAFI)، و نیز برنامه بورسیه تحصیلات عالی UNHCR می باشد. برنامه DAFI نقش بسیار مهمی در توانمندسازی پناهجویان در سراسر جهان برای دستیابی به آموزش عالی داشته است. این برنامه از بدو تأسیس خود در سال 1992 با حمایت از بیش از 15.500 دانشجو برای حضور در دانشگاه ها و دانشکده ها در بیش از 50 کشور میزبان پناهجویان، رشد چشمگیری داشته است.

آلمان – کشور میزبان و حامی مهم UNHCR

آلمان میزبان پنجمین جمعیت بزرگ پناهجویان در سطح جهان و دومین کمک کننده به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یا همان UNHCR می باشد. این مشارکت در حمایت و محافظت از پناهجویان و جوامع میزبان آنها بطور گسترده شناخته شده و مورد استقبال قرار گرفته است.

حقایق کلیدی

 • اولین مجمع جهانی پناهجویان:
  17 و 18 دسامبر 2019 در ژنو (سوئیس)
 • آلمان به همراه کشورهای اتیوپی، پاکستان، کاستاریکا، و ترکیه همکار مشترک برای همایش جهانی پناهجویان است.
  UNHCR و سوئیس میزبان مشترک این همایش می باشند.
 • نتیجه مورد نظر: تعهدات محکم و مشارکت هایی که اهداف مؤثر موافقت نامه جهانی مربوط به پناهجویان (GCR) را به پیش ببرد.
 • همایش جهانی پناهجویان هر چهار سال یکبار برگزار می شود تا بتواند در جهت اجرای موافقت نامه جهانی مربوط به پناهجویان توان خود را به کار گیرد.
 • مقامات ارشد کشورهای عضو این توافق هر دو سال یکبار تشکیل جلسه داده و روند پیشرفت را بررسی می کنند.
 • کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به طور سالانه گزارش های پیشرفت را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می کند.

اطلاعات بیشتر:

دولت آلمان
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/migration-und-integration
(به زبان آلمانی)

وزارت خارجه فدرال
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/themen/migration
Twitter: @GermanyDiplo #RefugeeCompact #RefugeeForum

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)
https://www.unhcr.org
https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html
https://www.unhcr.org/dach/de/was-wir-tun/globaler-pakt (به زبان آلمانی)
https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html
Twitter: @refugees #RefugeeCompact #GCR #RefugeeForum

تاریخ به روز رسانی: 13.01.2020 تاریخ انتشار: 16.12.2019