به سومالی باز می گردید؟ اکنون در آنجا کمک وجود دارد.

کندن میوه در سومالی ©dpa

برق‌کار، لوله‌کش، نجار، خیاط و بیشتر از اینها: مشاغل تخصصی در مدل منطقه‌ای کیسمایو

از دهه ی 1990 تقریبا 2 میلیون انسان به دلیل جنگ داخلی، خشونت های گروه شبه نظامی الشباب یا به علت گرسنگی از سومالی فرار کرده‌اند. بسیاری از این افراد در کشور‌های همسایه یا مناطق امن‌تر سومالی مکانی برای زندگی یافته‌اند. با این حال افراد بسیاری در سال‌های اخیر به کشور خود بازگشته‌اند.

حمایت از کسب و کار های کوچک

هر فردی که در جنوب سومالی تمایل به یادگیری کسب و کاری داشته باشد، اکنون شانس انجام این کار را یافته است. می توانید برای برقکاری، لوله‌کشی، نجاری، خیاطی و مشاغل بسیار دیگری آموزش ببینید. آلمان در همکاری با سازمان‌های همکار مشاغلی تخصصی به تمام ساکنین شهر کیسمایو – مکانی که 70000 بی‌خانمان و 3000 بازگشت‌کننده را در خود جای داده است- پیشنهاد می‌دهد. افرادی که تمایل به راه اندازی کسب و کار کوچکی داشته باشند سرمایه‌ی اولیه، مشاوره و حمایترهای مستمری دریافت خواهند کرد. کمک‌های ویژه‌ای به زنان و جوانانی تعلق خواهد گرفت که به تنهایی مجبور به مراقبت از خانواده‌ی خود هستند. پروژه‌های تعمیراتی جاده‌ها، پل‌ها و لوله‌های آب به سرعت فرصت کسب درآمد را برای پناهندگان و افراد بومی فراهم خواهد آورد. به عنوان بخشی از این پروژه مزارع مخروبه بازسازی خواهند شد. از این طریق مشاغل و فرصت‌های شغلی بلند مدت خلق خواهد شد.

تاریخ به روز رسانی: 12.06.2018 تاریخ انتشار: 27.07.2017