آیا فرزند افراد پناهنده در صورتی که در کشور آلمان به دنیا آمده باشند، اجازه ماندن در این کشور را خواهد داشت؟

خیر. حتی در صورتی که کودک در آلمان به دنیا آمده باشد، او به صورت خودکار اجازه اقامت در آلمان را نخواهد داشت.

در صورتی که هر دو والدین دارای مجوز اقامت موقت باشند و یا هنوز رویه پناهندگی آن‌ها در حال بررسی باشد، ممکن است کودک آن‌ها حق سکونت در آلمان را داشته باشد. در این صورت پرونده پناهندگی کودک آن‌ها به صورت جداگانه بررسی خواهد شد. والدین یا فرد دارای صلاحیت خاص برای افراد خارجی‌ الزاما باید تولد کودک را به دفتر فدرال مهاجرت و پناهجویان گزارش دهند (BAMF).

تولد یک کودک در آلمان به معنای تضمینی برای دریافت اقامت آلمان نیست © dpa

در صورتی که یکی از والدین کودک شهروند آلمانی باشد، فرزند تازه متولد آن‌ها اقامت آلمان را دارا خواهد شد. قوانین در مورد فرزند شهروندان خارجی متفاوت است. تنها در صورتی که پدر یا مادر در زمان تولد کودک حداقل 8 سال در آلمان به صورت قانونی ساکن بوده و همچنین در صورت حق اقامت دائم یکی از والدین، فرزند آن‌ها به صورت خودکار شهروندی آلمان را دریافت خواهد کرد.

برای اطلاعات بیشتر در این موضوع می‌توانید به دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگی مراجعه کنید:

http://www.bamf.de/EN/Fluechtlingsschutz/FamilienasylFamiliennachzug/familienasyl-familiennachzug-node.html

اطلاعات بیشتر در موضوع پیوستن به خانواده:

https://rumoursaboutgermany.info/rumours/do-all-refugees-in-germany-have-the-right-to-be-reunited-with-their-family-members/

تاریخ به روز رسانی: 11.01.2019 تاریخ انتشار: 23.11.2018