آیا ملیت، حق شما برای پناهجویی را تضمین خواهد کرد؟

مرکز پذیرش پناهجویان در ایالت بایرن، آلمان ©dpa

تنها افرادی که آزار یا آسیب جدی دیده‌اند و یا احتمال آن در آینده می‌رود، مشمول محافظت خواهند شد. هر درخواست به صورت جداگانه و به شکلی جزئی بررسی خواهد شد. کسانی که واجد شرایط کنوانسیون پناهندگی ژنو یا قانون پناهجویی آلمان نبوده‌اند، باید آلمان را ترک کرده و به خانه یا کشوری که قبل از ورود به آلمان در آن بوده‌اند، بازگردند.

سیاست پناهندگی و پناهجویی در آلمان

محافظت از کسانی که به دفاع و حفاظت نیاز دارند به طور کامل در قوانین آلمان گنجانده شده است. سیاست پناهجوی و پناهندگی آلمان، قربانیان آزار و آسیب را واجد شرایط پذیرش پناهندگی، محافظت و بنابراین حق ماندن در آلمان می‌داند. با این حال کسانی که حق قانونی ماندن در کشور را ندارند باید کشور را ترک کنند یا به هزینه‌ی شخصی خود وادار به ترک آلمان خواهند شد.

چگونگی طی روند پناهجویی در آلمان عبارت است از:

اگر مجوز ورود به آلمان به عنوان یک پناه‌جو را داشته باشید، به نزدیک‌ترین مرکز پذیرش در ایالت مربوطه منتقل خواهید شد.این اتفاق ممکن است در هرجایی از آلمان رخ دهد. تصمیم گیری بر سر آنکه چه مکانی برای‌تان در نظر گرفته می‌شود، براساس فرمولی که در قانون روند پناهجویی در آلمان تعریف میشود، صورت خواهد پذیرفت. صرف نظر از اینکه از کجا وارد آلمان شده‌اید، خودتان هیچ نقشی در اینکه کجای آلمان اسکان داده شوید، نخواهد داشت.

اطلاعات بیشتر در مورد سیاست های پناهجویی و پناهندگی آلمان، قوانین مربوطه و روند رسیدگی به به آنها را می توان در وبسایت دفتر مهاجرت و پناهندگی دولت فدرال آلمان یافت.

درخواست پناهندگی شما در مرحله‌ی بعد به تایید اداره‌ی مهاجرات و پناهندگان دولت فدرال (BAMF) خواهد رسید. کارکنان این اداره، مورد پناهندگی شما و مدارک شما را بررسی خواهند کرد و آنگاه تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر وضعیت شما به عنوان درخواست‌کننده پناهجویی تایید شود، شما ضمانت‌نامه‌ای دریافت خواهید کرد که بیان‌کننده «مجوز اقامت» خواهد بود. این مجوز به شما حق قطعی ماندن در جمهوری فدرال آلمان در طول روند پناهجویی را اعطا خواهد کرد.

یک مصاحبه ی شخصی

کارکنان BAMF هر درخواست کننده را با کمک مترجم شفاهی به‌صورت جداگانه مورد سوال قرار می‌دهند. به یاد داشته باشید: حفاظت تنها تحت شرایط معینی قابل حصول است، شرایطی که مطابق با کنوانسیون پناهندگی ژنو طی آن افراد در خطر آزار و آسیب جدی قرار دارند.

ویزای آلمان برای درخواست کنندگان پناهجویی  ©dpa

این مصاحبه به زبان شما نوشته و ترجمه شده است. یک نسخه از این متن به شما نیز داده خواهد شد. اگر شما یک پناهجوی خانم باشید در مورد بازخواست شدن توسط یک مرد احساس راحتی نخواهید کرد و دلایلتان برای خروج از کشورتان جنسیتی خواهد بود و می توانید درخواست پرسشگر آموزش دیده‌ی خانم را داشته باشید.

وضعیت پنهاندگی و احتمال بازگشت اجباری

درصورت موافقت با درخواست پناهجویی، افرادی که مشمول قانون حمایت باشند مجوز موقت اقامت را بدست خواهند آورد. دوره‌های زبان آلمانی و سایر اشکال بسته‌های کمک لازم برای استقرار برای این افراد در اغلب موارد اجباری خواهد بود.

قانون می‌گوید پناهجویانی که در خواست‌شان برای پناهندگی رد شده است، باید کشور را ترک کنند.

تاریخ به روز رسانی: 12.06.2018 تاریخ انتشار: 27.07.2017