icon-share
Go to main content

در مورد این وبسایت

این وبسایت از دفتر وزارت امور خارجه، منبع اصلی اطلاعاتی کمپین اطلاعات و در حال تکمیل شدن است که آلمان از سال 2015 آن را برای اطمینان از عدم مواجهه‌ی مهاجرین بالفعل و بالقوه و جوامع آنها با اطلاعات نادرست و شایعاتی که توسط قاچاقچیان انسان منتشر می‌شوند، راه‌اندازی کرده است.

هدف از راه اندازی این وبسایت ایجاد هراس نیست، بلکه اطلاع رسانی است. تصمیم‌گیری در مورد آغاز سفر پر خطر به اروپا به حدی اهمیت دارد که باید بر اساس واقعیت‌ها صورت پذیرد و نه شایعات. متاسفانه بسیاری از مهاجرین غیر قانونی، تصمیم مهاجرت به اروپا را بر اساس اطلاعات غلط و شایعاتی اتخاذ می کنند که توسط قاچاقچیان انسان منتشر شده است که نه به منافع و امنیت مهاجرین، بلکه به سود شخصی خود می‌اندیشند.

هدف این وبسایت مواجهه با شایعات با توضیح دقیق واقعیت در مورد مهاجرت غیرقانونی به اروپا است. در این وبسایت هزینه‌های واقعی و مخاطرات این سفر، ابعاد قانونی و عملی ارائه‌ی درخواست پناهندگی در آلمان و نیز حقایقی پیرامون افرادی است که احتمال دارد واجد شرایط حمایتی باشند و موفق به اخذ مجوز کار در آلمان شوند و نیز کسانی که نمی توانند حق اقامت در این کشور را بدست آورند و باید به کشور خود بازگردند.

به علاوه این وبسایت اطلاعاتی در اختیار افرادی قرار می‌دهد که هم اکنون در حال سفر به اروپا هستند و کسانی که ممکن است به دنبال اطلاعاتی در مورد مهاجرت معکوس و دریافت کمک برای بازگشت به خانه باشند. همینطور این وبسایت اطلاعاتی در اختیار کسانی قرار می‌دهد که هم اکنون به شکل مهاجر غیر قانونی در آلمان به سر می‌برند و می‌توانند از برنامه‌های حمایتی بازگشت داوطلبانه به کشور خود مطلع شوند. در پایان، هدف از این وبسایت اطلاع رسانی در مورد مسئولیت آلمان در قبال چالش‌هایی است که باعث خروج مهاجرین غیرقانونی و پناهندگان از کشور خود می‌شوند، به عنوان مثال این هدف با تاکید بر کمک‌های بشر دوستانه‌ی آلمان، ثبات بحران و مشارکت در توسعه قابل دستیابی خواهد بود.

بازگشت به بالا