icon-share

میخواهید به خانه بازگردید؟ در اینجا مطالبی است که باید بدانید

صحیح یا غلط؟

آیا آلمان برای بازگشت به خانه به شما کمک خواهد کرد؟

بله

بله. اگر بخواهید به خانه بازگردید آلمان به شما کمک خواهد نمود. برنامه های بسیاری تحت حمایت دولت آلمان برای کمک به شما برای بازگشت به کشور مادری خود و پایه ریزی زندگی جدید در آنجا وجود دارد.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

اگر بخواهید به خانه بازگردید آلمان شما را به جای دیگری خواهد فرستاد؟

خیر

اگر بخواهید به صورت داوطلبانه از آلمان خارج شوید، میتوانید یا به خانه بازگردید یا به کشور سومی بروید که پذیرای شما باشد. این شایعه که آلمان مانند یک پایانهی حمل و نقل شما را پیش از رفتن به خانه، به کشور ثالثی خواهد فرستاد صحت ندارد .

بازگشت به تونس

پناهندگان بازگشت کننده از اروپا به وطن خود، از طریق یک مرکز مشاورهی آلمانی-تونسی شغلی مییابند.

صحیح یا غلط؟

کشور من توافق نامه ای دارد که به من اجازه می دهد بدون ویزا وارد منطقه شینگن شوم. آیا می توانم تا زمانی که می خواهم اقامت داشته باشم؟

خیر

آلمان به عنوان بخشی از منطقه شینگن، به شهروندان برخی کشورها اجازه می دهد بدون ویزا وارد خاک این کشور شوند. حتی اگر کشور شما در لیست این کشورها قرار داشته باشد، این بدان معنی نیست که شما برای مدت نامحدودی مجاز به اقامت هستید. قبل از ورود به آلمان مطمئن شوید که برای ورود به منطقه شینگن به ویزا نیاز دارید یا نه و کدام قوانین را باید مد نظر قرار دهید.

بیشتر »

بازگشت به بالا