icon-share

حقایق را بررسی کنید - در اینجا چیزی است که مهاجران باید بدانند

درست و یا غلط؟

آیا برای مهاجرین غیر متخصص آسان خواهد بود تا در آلمان کار کنند؟

نه

نه. حکومت فدرال آلمان در حال حاضر روی یک قانون مهاجرت برای کارگران متخصص کار مینماید. این قانون اما برای کارگران غیر متخصص و فصلی اعتبار ندارد.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا میتوان جایی را دریک برنامه اسکان مجدد با پرداخت پول بدست آورد؟

نه

نه. در چارچوب برنامه اسکان مجدد، آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پناهندگانی را که نیاز مبرم به محفاظت داشته باشند، مستقیماً از کشورهای که پناهجویان در آنها مقیم هستند، بصورت دایمی می پذیرند.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا امکان خرید ویزه ای جمهوری فدرال آلمان وجود دارد؟

نه

نه. ویزه برای ورود قانونی به آلمان منحصر به فرد بوده و برای یک فرد خاص صادر میشود. ویزه فروخته نمیشود و همچنان ویزه به شخص ثالث اعطأ نمیگردد. تنها سفارتخانه ها و جنرال قونسلگری های جمهوری فدرال آلمان میتوانند ویزه صدور نمایند.

بیشتر »

حکومت فدرال آلمان در نظردارد تا برگشت مهاجران غیر قانونی را به کشورهای الجزایر، مراکش، تونس و گرجستان تسهیل بخشد

کابینه حکومت فدرال آلمان تصویب نموده است تا کشورهای الجزایر، مراکش، تونس و گرجستان را در کتگوری "کشورهای مبدأ امن " شامل نماید، که این کار برگرداندن مهاجرین غیر قانوی را که اجازه اقامت در آلمان را بدست نیاورده اند، سهولت می بخشد.

درست و یا غلط؟

آیا گمبیا با آلمان یک موافقتنامۀ اخراج را امضأ کرده است؟

نه

گزارشات رسانه ها در مورد اینکه رئیس جمهور آلمان فرانک-والتر اشتاینمایر موافقتنامه ای را با رئیس جمهور گمبیا اداما بارو به منظور برگرداندن ۱۵۰۰ تن از اتباع گمبیا از آلمان به گمبیا به امضأ رسانیده است، حقیقت ندارد. وزارت امور خارجۀ آلمان و همچنان دفتر ریاست جمهوری تائید کردند که چنین یک معاهده ای وجود ندارد. همچنان وزیر اطلاعات گمبیا دیمبا جاوو نیز تصریح نمود که هیچ موافقتنامه ایرا به منظور پذیرش عودت کنندگان گمبیایی به امضأ نرسانیده است.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

اگر تقاضای پناهندگی شما رد شده باشد، آیا شما را با اِعمال زور برمیگردانند؟

بلی

اگر درخواست شما برای پناهندگی رد شود و شما به صورت داوطلبانه به میهن خویش بازنگردید، به زور بازگردانده خواهید شد. در این حالت، شما برای مدت طولانی از سفر به منطقه شینگن نیز ممنوع خواهید شد. شما همچنین باید هزینه بازگشت اجباری خود را پرداخت کنید.

برگشت به بالا