icon-share

حقایق را بررسی کنید - در اینجا چیزی است که مهاجران باید بدانند

نه، مهاجرین مقیم در بازداشتگاه های کشور لیبیا به احتمال قوی در اروپا اسکان داده نخواهند شد.

ظاهراً قاچاقچیان در کشور لیبیا از مهاجرین برای اقامت در یک بازداشتگاه مسدود پول میگیرند. آنها ادعا میکنند که این یگانه روش سریع برای خروج مهاجرین از آنجا و اسکان دوباره آنها در اروپا میباشد. این معلومات نادرست است، اما چندین صد نفر تا اکنون قربانی این نیرنگ شده اند.

درست و یا غلط؟

آیا آلمان به 25 فیصد همه پناهندگانی که از طریق ایتالیا به اروپا می آیند پناهندگی خواهد داد؟

نه

آلمان و شماری از کشور های عضو اتحادیه اروپا روی یک میکانیزم مؤقت اضطراری برای عملیات نجات در بحیره مدیترانه به توافق رسیده اند. سهمیه مشخص برای پناهندگان که آلمان از ایتالیا بپذیرد، پیش بینی نشده است.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

شوهر و یا زن در آلمان = حق الحاق به هم را دارند؟

نه

نه. هرکسی که میخواهد به همسرخویش در آلمان بپیوندد، باید نخست شرایط معین را برآورده سازد.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا بزودی برای مهاجرین غیر متخصص ساده خواهد بود، تا در آلمان کار کنند.

نه

نه. کابینه مسوده یک قانون برای مهاجرین فنی را تصویب نموده است، که برای کارگران خارج از اتحادیه اروپا اعتبار دارد. مسوده این قانون تنها مخاطب به کارگران فنی میباشد، بدین معنی که مخاطب کسانی اند که دارای تحصیلات عالی و یا تحصیلات حرفه ای اند.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا این درست است که افرادی که در یونان بعنوان پناهنده پذیرفته میشوند، اجازه کار در آلمان را دارند.

نه

نه. مقررات طوری است که شهروندان خارج از اتحادیه اروپا اجازه ندارند که به سادگی به آلمان سفر نموده و درآنجا کار کنند. آنها قبل از ورود به کشور باید ویزه ای کار را درخواست نمایند. این امر همچنان برای پناهندگان که اسناد سفر از یکی از کشور های عضو اتحادیه اروپا بطور مثال یونان را دارند، نیز صدق میکنند.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا میتوان جایی را دریک برنامه اسکان مجدد با پرداخت پول بدست آورد؟

نه

نه. در چارچوب برنامه اسکان مجدد، آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پناهندگانی را که نیاز مبرم به محفاظت داشته باشند، مستقیماً از کشورهای که پناهجویان در آنها مقیم هستند، بصورت دایمی می پذیرند.

بیشتر »

We care about your opinion! Please give us some feedback about our website “Rumours about Germany – facts for migrants”

Provide feedback

برگشت به بالا