icon-share

حقایق را بررسی کنید - در اینجا چیزی است که مهاجران باید بدانند

حکومت آلمان فدرال درنظردارد تا یک قانون جدید مهاجرت برای کارگران فنی و ماهر را تصویب کند، تا زمنیه ورود برای مهاجرین آموزش دیده در بازار کار را تنظیم نماید. کابینه همچنان مسوده یک قانون برای به تعلیق درآوردن اخراج آنعده از افرادی را که شامل دوره آموزشی بوده و یا اشتغال دارند، تصویب نمود. هردو قانون  (مسوده های قوانین) در آغاز روند کاری پارلمان قراردارند و ممکن در سال 2020 نافذ گردند.

درست و یا غلط؟

شوهر و یا زن در آلمان = حق الحاق به هم را دارند؟

نه

نه. هرکسی که میخواهد به همسرخویش در آلمان بپیوندد، باید نخست شرایط معین را برآورده سازد.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا بزودی برای مهاجرین غیر متخصص ساده خواهد بود، تا در آلمان کار کنند.

نه

نه. کابینه مسوده یک قانون برای مهاجرین فنی را تصویب نموده است، که برای کارگران خارج از اتحادیه اروپا اعتبار دارد. مسوده این قانون تنها مخاطب به کارگران فنی میباشد، بدین معنی که مخاطب کسانی اند که دارای تحصیلات عالی و یا تحصیلات حرفه ای اند.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا این درست است که افرادی که در یونان بعنوان پناهنده پذیرفته میشوند، اجازه کار در آلمان را دارند.

نه

نه. مقررات طوری است که شهروندان خارج از اتحادیه اروپا اجازه ندارند که به سادگی به آلمان سفر نموده و درآنجا کار کنند. آنها قبل از ورود به کشور باید ویزه ای کار را درخواست نمایند. این امر همچنان برای پناهندگان که اسناد سفر از یکی از کشور های عضو اتحادیه اروپا بطور مثال یونان را دارند، نیز صدق میکنند.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا میتوان جایی را دریک برنامه اسکان مجدد با پرداخت پول بدست آورد؟

نه

نه. در چارچوب برنامه اسکان مجدد، آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پناهندگانی را که نیاز مبرم به محفاظت داشته باشند، مستقیماً از کشورهای که پناهجویان در آنها مقیم هستند، بصورت دایمی می پذیرند.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا مقررات جدید برای اتباع غیراتحادیه اروپا از حوزه بالکان که در اتحادیه اروپا کار میکنند، وضع گردیده است؟

نه

نه. باوجود اینکه شما شاید معلومات برعکس در این مورد شنیده باشید، هیچ نوع مقررات جدیدی وضع نگردیده که فقط برای اتباع این کشور های صدق نماید. اتباع این کشور ها هنوز هم برای کار نیاز به ویزه و مجوزکار دارند که باید آنرا در سفارت آلمان درکشور مربوطه خویش درخواست نمایند.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا امکان خرید ویزه ای جمهوری فدرال آلمان وجود دارد؟

نه

نه. ویزه برای ورود قانونی به آلمان منحصر به فرد بوده و برای یک فرد خاص صادر میشود. ویزه فروخته نمیشود و همچنان ویزه به شخص ثالث اعطأ نمیگردد. تنها سفارتخانه ها و جنرال قونسلگری های جمهوری فدرال آلمان میتوانند ویزه صدور نمایند.

بیشتر »

حکومت فدرال آلمان در نظردارد تا برگشت مهاجران غیر قانونی را به کشورهای الجزایر، مراکش، تونس و گرجستان تسهیل بخشد

کابینه حکومت فدرال آلمان تصویب نموده است تا کشورهای الجزایر، مراکش، تونس و گرجستان را در کتگوری "کشورهای مبدأ امن " شامل نماید، که این کار برگرداندن مهاجرین غیر قانوی را که اجازه اقامت در آلمان را بدست نیاورده اند، سهولت می بخشد.

برگشت به بالا