icon-share

حقایق را بررسی کنید- آنچه مهاجرین باید بدانند

صحیح یا غلط؟

آیا کسی در آلمان می تواند به همسر خود بپیوندد؟

خیر

خیر. کسی که بخواهد در آلمان به همسر خود بپیوندد باید یکسری پیشنیازها را داشته باشد.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا این حقیقت دارد افرادی که در یونان به عنوان پناهنده شناختهشدهاند، میتوانند در آلمان کار کنند؟

خیر

خیر. قانون مبتنی بر این است که شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا اجازه ندارند تا به سادگی وارد جمهوری فدرال آلمان شده و مشغول به کار شوند. چنین افرادی باید پیش از ورود به آلمان، اقدام به درخواست ویزا کار نمایند. این قانون شامل کسانی نیز میشود که مدارک مسافرتی به عنوان پناهنده را در اختیار دارند که از جانب یک دولت اتحادیه اروپایی دیگری برای آنها صادر شده است، همانند کشور یونان.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا فرزند افراد پناهنده در صورتی که در کشور آلمان به دنیا آمده باشند، اجازه ماندن در این کشور را خواهد داشت؟

خیر

خیر. حتی در صورتی که کودک در آلمان به دنیا آمده باشد، او به صورت خودکار اجازه اقامت در آلمان را نخواهد داشت.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا امکان استفاده از برنامه اسکان مجدد (Resettlement) در قبال پرداخت پول وجود دارد؟

خیر

خیر. در چارچوب برنامه اسکان مجدد، آلمان و چند کشور دیگر از اتحادیه اروپا پناهجویانی که نیاز مبرم و شدیدی به حمایت دارند را به صورت دائم و مستقیماً ازکشورهای محل اقامت می پذیرند.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا امکان خرید روادید برای جمهوری فدرال آلمان وجود دارد؟

خیر

خیر. فروش و یا انتقال روادیدها به شخص دیگر، امکان پذیر نیست. ورود به آلمان شخصی است و منحصراً برای فرد مشخصی صادر می شود. . فقط سفارتخانه ها و سرکنسولگری های جمهوری فدرال آلمان می توانند روادید صادر کنند.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا اعضای خانواده همه پناهندگان در آلمان حق دارند که به خود پناهجو بپیوندند ؟

خیر

خیر. در حالی که تمایل به بودن در کنار خانواده خود مسئله قابل درکی می باشد، اما برای هر موردی این امکان وجود ندارد. اینکه آیا پناهندگان و مهاجران در آلمان حق پیوستن و گردهم آیی مجدد با اعضای خانواده خود را در آلمان داشته باشند، به عوامل مختلفی بستگی دارد.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا برای مهاجرت به آلمان میتوانید در لاتاری شرکت کنید؟

خیر

بلیط بخت آزمایی برای مهاجرت به آلمان، تنها یک کلیک با شما فاصله دارد؛ آیا واقعیت داشتن این جمله شما را خوشحال خواهد کرد؟ بله. هیچ بلیط بخت آزمایی برای ورود به آلمان وجود ندارد. مراقب سایتهای جعلی و شایعات در شبکههای اجتماعی باشید.

بیشتر »

بازگشت به تونس

پناهندگان بازگشت کننده از اروپا به وطن خود، از طریق یک مرکز مشاورهی آلمانی-تونسی شغلی مییابند.

بازگشت به بالا