icon-share

پالیسی محرمیت

۱. پذیرش شرایط استفاده / دسترسی به وبسایت

با استفاده از وبسایت شما نشان می دهید که شرایط و ضوابط زیر را می پذیرید.

دسترسی به وبسایت تنها برای استفاده شخصی اعطا می شود؛ هیچ استفاده تجاری مجاز نیست.

شرایط استفاده به هیچ وجه موجب حقوق مربوط به استفاده از وبسایت در آینده نمی شود. فراهم کنندۀ خدمات ممکن است در هر زمان، به صلاحیت خود و بدون هشدار قبلی اصلاح، ویرایش، کاهش، تکمیل و  یا حذف محتوا یا بستن وبسایت را انجامدهد.

استفاده از این وبسایت تنها توسط قانون آلمان تنظیم می شود.

۲. مسئولیت

شما می توانید به این وبسایت به مسئولیت خود تان دسترسی داشته و از آن استفاده نمائید. فراهم کنندۀ خدمات هیچ مسئولیتی در قبال هر گونه آسیب یا زیان ناشی از دسترسی و یا استفاده از این وبسایت ندارد. این ماده مسئولیت مربوط به آسیب یا زیانی را که فراهم کنندۀ خدمات عمداً سبب آن شده باشد و یا در اثر سهل انگاری شدید او بوجود آمده باشد، رفع نمی سازد.

۳. حق نشر

محتوای وبسایت، از جمله بالخاصه متون، تصاویر و تمام عناصر چند رسانه ای، توسط کپی رایت محافظت می شود. کلیه حقوق مربوط به محتوای محفوظ است.

شما اجازه ندارید بدون اخذ رضایت کتبی قبلی فراهم کنندۀ خدمات، محتوای وبسایت را بازتولید، پخش، ویرایش و  یا اصلاح نمائید یا به هر شیوۀ غیر مجاز دیگر از وبسایت استفاده کنید.

۴. سلب مسئولیت

تمام محتوای قابل بازیابی در وبسایت با دقت بررسی شده است. با این وجود، اشتباهات را نمی توان به طور کامل رد کرد. بنابراین تضمین نمی شود که محتوای آن مطلقاً کامل، دقیق یا همگام به روز باشد. در نتیجه، سلب مسئولیت های زیر اعمال می شود:

الف) محتوای سایر فراهم کنندگان

ل از نشر هر گونه پیوند به وبسایت های فراهم کنندگان دیگر که خارج از کنترول ما می باشد، ما در بررسی  محتوا بیشترین احتیاط ممکن را با نهایت توانایی خویش به خرچ می دهیم. هنگام ایجاد لینک ها هیچ محتوای غیر قانونی شناسایی نشد.

فراهم کنندۀ خدمات مسئولیت هر محتوایی را که از سایر فراهم کنندگان نشئات می کند قبول نمی کند و این محتوا را به عنوان مطالب خودش ادعا نمی کند.

هیچ تضمینی برای کامل بودن و دقیق بودن محتویات پیوند شده وجود ندارد. فراهم کنندۀ خدمات هیچ تاثیری در طراحی کنونی و آیندۀ مواد پیوند شده ندارد.

هرگونه مسئولیت در قبال محتوای غیرقانونی، اشتباه آمیز یا ناقص به تنهایی به دوش فراهم کنندۀ چنین محتوای پیوند شدۀ جانب ثالث می باشد.

مواد فوق در مورد محتوای شخص ثالث نیز صدق می کند که به طور فنی به وبسایت متصل شده است و به همین ترتیب شناخته شده است.

ب) محتوای خود

برای کامل بودن و دقیق بودن مطالب خویش کدام مسئولیتی را به دوش نمی گیریم. توصیه ها و اطلاعات مربوط به مسائل حقوقی بدون تضمین ارائه می شود؛ ما خدمات مشاوره حقوقی را ارائه نمی کنیم.

ج) انعکاسات / حذف مطالب

محتوای وبسایت یا پیوندهای محتوای جانب ثالث سبب شکایت شود، لطفاً به به دفتر ویرایشگر وبسایت اطلاع دهید.

هرگاه کدام محتوای ما اشتباه آمیز، کهنه، ناقص یا نامفهوم باشد، لطفاً ما را در جریان بگذارید.

محتوای غیرقانونی یا اشتباه آمیز بدون تاخیر حذف می شود.

۵. معلومات دربارۀ حفاظت آمار

https://www.auswaertiges-amt.de/en/datenschutz-node

برگشت به بالا