7 دروغ بزرگ قاچاقچیان انسان

بعضی از بیشترین وعده های نادرست و غلط قاچاقچیان انسان کدام ها اند؟ پناهندگان در مورد بیشترین و بی شرمانه ترین دروغ های که شنیده اند، به رسانه های اروپایی گزارش داده اند.

دروغ شماره 1
” کشتی برای عبور بسیار برزگ است، حتی یک حوض آب بازی و سینما هم دارد.”

Bundeswehr rettet fast 1200 Flüchtlinge aus Seenot
وضعیت بسیاری از قایق های پناهنجویان در بحیره مدیترانه واقعاً بسیار خطرناک است. آژانس خبرگزاری آلمان

قاچاقچیان انسان اغلباً از کهنه ترین و ارزان ترین قایق های که بدست آورده میتوانند، استفاده مینمایند. بسیاری از این قایق ها قابل استفاده در دریا نیستند. این قایق ها به قاچاقچیان زمینه مفاد بیشتر را مهیا میسازند. تنها در سال 2016 بیش از 5000 انسان هنگام عبور از بحیره مدیترانه دراین نوع قایق ها جان های خود را ازدست دادند.

دروغ شماره 2
“آلمان تنها برای پناهنده گان افغان 800000 جای را ریزرف نموده  است.”

Drehkreuz für Flüchtling
ثبت نام پناهندگان دی پی ای (آژانس خبرگزاری آلمان)

جواب روشن نه! چنین جاهای برای کشورهای مشخص وجود ندارد. هرقضیه جداگانه بررسی میگردد.

دروغ شماره 3
“ما 25 سال تجربه داریم و انتقال شما به اروپا 100 درصد قانونی و تحقق پذیر است.”

MINDS Global Spotlight - Menschenschmuggel
پناهندگان از یک رودخانه پرخروش عبور مینمایند دی پی ای

قاچاقچیان انسان جنایتکاران استند و تنها میل به پول شما دارند و نه به زندگی شما! هزاران مهاجر سالانه بصورت نامنظم رد میشوند. ومتأسفانه بسیاری از آنها در مسیر راه پر ازخطر جان خود را از دست میدهند.

دروغ شماره 4
“شرکت های بزرگ آلمانی بصورت متداوم نیاز به نیروی کار جدید دارند، طوریکه آلمان روزانه 5000 مهاجر را میپذیرد.”

Arbeitslose stehen Schlange
انتظار در آژانس کاریابی دی پی ای (آژانس خبرگزاری آلمان)

این هم دروغ است. هیچ سهمیه برای مهاجران وجود ندارد. اگر چه نیاز به نیروی کار شایسته وجود دارد، اما اشخاصی که به طور غیرقانونی وارد آلمان می شوند، اشتغال پیدا نمی کنند. همچنان توجه نمایید که حکومت آلمان زمینه اشتغال را برای پناهندگان فراهم نمی سازد.

دروغ شماره 5
“هر پناهنده مبلغ 2000 یورو پول خوش آمد دریافت می کند.”

فقط یک رویا: در آلمان هیچ پول نقدی برای جمع آوری وجود ندارد دی پی ای

برخلاف شایعات و معلومات غلط که بصورت عمدی توسط قاچاقچیان انسان پخش میشوند، آلمان پول خوش آمد پرداخت نمی نماید. با پخش این نوع دروغ ها قاچاقچیان انسان آگاهانه حیات مردم را در معرض خطر قرار میدهند.

دروغ شماره 6
“آلمان برای هر پناهنده یک خانه میدهد”

Flüchtlingsunterkunft
جای بسیار کوچک در یک کمپ معمولی پناهندگان در آلمان  دی پی ای

برای هیچ کس یک خانه داده نخواهد شد. درواقعیت در آلمان و به ویژه در شهرهای بزرگ آلمان بسیار دشوار شده است تا جای برای زندگی پیدا کرد. همچنان بخاطر داشته باشید که زمانیکه شما درخواست پناهندگی مینمایید، دیگر نمیتوانید آزادانه محل زندگی تان را انتخاب نمایید و ممکن است شما را به جای دوربفرستند که حتی هیچ کس زبان شما را نفهمد.

دروغ شماره 7
“… و اگر شما دوست نداشته باشید که در آلمان بمانید، آنها برای شما ویزه ای کانادا را میدهند.”

Canadian flag
کانادا یک مقصد رویایی برای بسیاری است. اما آلمان راه رسیدن به آن نیست. دی پی ای (آژانس خبرگزاری آلمان)

این بی معنی است. چنین توافقی میان آلمان و کانادا –  و یا هیچ کشوری دیگری دراین رابطه وجود ندارد.

بروز گردید: 25.06.2018 انتشار بافت به: 06.07.2017