آلمان یکی از برگزارکنندگان مجمع جهانی پناهندگان است

©UNHCR / Diana Diaz

اولین نشست مجمع جهانی پناهندگان (GRF)به تاریخ 17 و 18 ماه دسامبر سال 2019 در شهر ژنو (سویس) برگزار میشود. مجمع جهانی پناهندگان یک سال پس از تصویب تفاهمنامه جهانی امور پناهندگان (GCR) فرصتی نهایی را برای تطبیق اهداف تعین شده آن فراهم میسازد. کشور های آلمان، اتیوپیا، پاکستان، کاستا ریکا و ترکیه مشترکاً با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) منحیث برگزارکنندگان، یک حرکتی را برای تقویت واکنش های مشترک بین المللی پیرامون معضله پناهندگی براه میاندازند.

هدف هدف مجمع جهانی پناهندگان ایجاد انگیزه برای تطبیق توافقنامه جهانی امور پناهندگان به نکات مشترک بیشتر و تقسیم مسئولیت برای پناهندگان و کشورهای میزبان میباشد.

# مجمع پناهندگان: پاسخ سریع و راه حل های دراز مدت

از شرکت کنندگان مجمع جهانی پناهندگان دعوت شده است تا به عنوان حامیان مالی در موضوعات مربوط به شش بخش فعالیت نمایند:

 1. تقسیم مسئولیت
 2. آموزش
 3. انرژی و زیرساخت
 4. شغل و درآمد
 5. ساخت سرپناه و ارتقای ظرفیت
 6. راه حل های پایدار

موضوعات هر بخش در جریان نشست مجمع در گفتگو های سطح بلند، جلسات حاشیوی و نشست های محوری مورد بحث قرار میگیرند.

موافقتنامه جهانی امور پناهندگان (GCR) چارچوبی برای تقسیمات پیش بینی شده مسئولیت در قبال شرایط پناهندگی است، که درسال 2018 توسط مجمع عمومی ملل متحد مورد تأیید قرار گرفت. موافقتنامه جهانی امور پناهندگان یا GCR بر اساس https://www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf دوسال مشاوره گسترده با کشورهای عضو، سازمان های بین المللی، پناهندگان، جامعه مدنی و سکتور خصوصی ایجاد گردیده است. این توافقنامه بین المللی مشخص میکند که بدون همکاری بین المللی یک راه حل پایدار برای معضله پناهندگان نا ممکن است.
به هر صورت هر کشور عضو مسئولیت تصمیم گیری تدابیر لازم و میزان این تدابیر را به عهده دارد. تطبیق این تدابیر بر اساس مشارکت های داوطلبانه بوده و قانوناً الزامی نمی باشد. آلمان هم اکنون در عرصه های مختلف تدابیر بیش از حد نیاز را انجام داده است.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

 

آلمان یکی از برگزارکنندگان مجمع جهانی پناهندگان است.

آلمان به عنوان یکی از برگزارکنندگان مجمع جهانی پناهندگان کشورهای دیگر را بسیج میسازد، تا تلاش های خود را برای معضلات پناهندگی و حمایت ازمجامع میزبان افزایش دهند. علاوه برآن آلمان یکی از حامیان گروه آموزش است و تیم کاری امور تحصیلات عالی را رهبری مینماید.

آلمان به عنوان بخشی از فعالیت های خود در پی بسیج سازی حامیان جدید برای ابتکار پناهندگی اکادمیک آلمان آلبرت انیشتاین (DAFI) و برنامه بورس های تحصیلات عالی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یا UNHCR´s است. برنامه DAFI یک نقش بسیار مهم را در سراسر جهان برای دستیابی پناهندگان به تحصیلات عالی داشته است. این برنامه از آغاز آن در سال 1992 بدینسو بطور قابل ملاحظه ای رشد نموده و در این مدت در بیش از 50 کشور میزبان پناهندگان برای بیش از 15500 محصل زمینه تحصیل را در پوهنتون ها و دانشکده ها فراهم نموده است.

آلمان – کشور میزبان و حامی مهم UNHCR

آلمان میزبان پنجمین جمعیت بزرگ پناهندگان در سطح جهان و دومین کمک کننده به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یا UNHCR است. این تلاش برای حمایت و محافظت از پناهندگان و جوامع میزبان آنها بطور گسترده شناخته شده و مورد استقبال قرارگرفته است.

حقایق کلیدی

 • ولین مجمع جهانی پناهندگان:
  17/18 دسامبر 2019 در ژنو (سویس)
 • آلمان مشترکاً با کشور های ایتوپیا، پاکستان، کاستاریکا و ترکیه برگزارکننده مجمع جهانی پناهندگان است.
  UNHCR و کشور سویس میزبان مشترک این مجمع میباشند.
 • تیجه مورد نظر: تعهدات مشخص و مشارکت هایی که اهداف مؤثر موافقتنامه جهانی امور پناهندگان (GCR) را به پیش ببرد.
 • مجمع جهانی پناهندگان در هر چهار سال یکبار برگزار میشود، تا نتیجه گیری نموده و بتواند برای تطبیق موافقتنامه جهانی امور پناهندگان فعالیت نماید.
 • مقامات ارشد کشورهای عضو هر دوسال یکبار تشکیل جلسه داده و روند پشرفت را بررسی مینمایند.
 • کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل سالانه گزارش های پیشرفت را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه میدارد.

معلومات بیشتر:

حکومت آلمان/strong>
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/migration-und-integration
(به زبان آلمانی)

وزارت امور خارجه فدرال
https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/themen/migration
Twitter: @GermanyDiplo #RefugeeCompact #RefugeeForum

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR
https://www.unhcr.org
https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html
https://www.unhcr.org/dach/de/was-wir-tun/globaler-pakt (in German)
https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html
Twitter: @refugees #RefugeeCompact #GCR #RefugeeForum

بروز گردید: 23.01.2020 انتشار بافت به: 16.12.2019