حقیقت دربارۀ بازگشت داوطلبانه و بازگشت اجباری

بازگشت به میهن – عکس از د. پ. ا.

اگر شما به آلمان بیائید و حق حفاظت را نداشته باشید و بنابراین حق ماندن را ندارید، باید کشور را بلافاصله ترک نمائید. در صورتی که مقامات مجبور شوند شما را به زور بازگردانند، شما برای یک مدت طولانی از سفر به منطقه شنگن ممنوع خواهید شد. شما همچنین باید هزینه بازگشت اجباری خود را پرداخت کنید.

این صورت، بهتر است به شکل داوطلبانه بازگشت کنید. از سال ۲۰۱۵ بدنیسو، بیش از ۱،۱ میلیون نفر بخاطر فرار از خشونت، آزار و اذیت سیاسی یا مشکلات اقتصادی به آلمان آمده اند. بسیاری از مهاجران تصمیم می گیرند داوطلبانه به کشور خود برگردند. تنها در سال ۲۰۱۶ حدود ۵۴۰۰۰ نفر بازگشت نمودند. برنامه های مختلف بازگشت داوطلبانه ایجاد شده که از نظر مالی از شما در بازگشت به کشور تان حمایت می کند. اگر شما در بازگشت هستید – یا شما کسی را در آلمان می شناسید که شانس گرفتن پناهندگی اش کم است – لطفاً خود را از روند بازگشت داوطلبانه و تمام پشتیبانی موجود آگاه سازید. شما می توانید اولین اطلاعات را در اینجا و معلومات بیشتر را در www.ReturningfromGermany.de پیدا کنید.

به هر حال: اگر شما می خواهید به کشور خود بازگردید، دولت شما نمی تواند شما را رد کند: طبق قوانین عام بین المللی، دولت ها مجبور هستند که اتباع خود را مجدداً بپذیرند. مقامات مهاجرتی ایالت های فدرال آلمان مسئول اجرای بازگشت افراد بدون حق اقامت در آلمان هستند. وزارت داخلۀ فدرال آلمان در مشورت نزدیک با وزارت امور خارجه، پیرامون موافقت نامه ها و پروتوکل های پذیرش مجدد با کشورهای مبدا به منظور افزایش همکاری در سطح کاری مذاکره می کند.

حکومت آلمان هم اکنون مقررات سختگیرانه را برای اشخاصی که به طور غیر قانونی در آلمان اقامت دارند، آمده میکند. این مقررات تا هنوز نافذ نگردیده اند.  هرزمانیکه تاریخ انفاذ مقررات مشخص شود، ما به شما درمورد تغیرات و دقیقاً اینکه چه خواهد بود، اطلاع خواهیم داد

بروز گردید: 03.07.2019 انتشار بافت به: 13.09.2017