سودان: بذر تخمهای رشد آینده

یک زارع در یک قریۀ نزدیک منطقۀ خور ابیچی. عکس – د. پ. ا.

بیش از ۴۶٬۰۰۰ تن در مدارس مزرعه یی شامل شدند

آلمان از سال ۲۰۰۸ به مثابۀ بخشی از همکاری های توسعه یی خویش از مدارس کشاورزی مزرعه یی در جنوب سودان حمایت می کند. شرکت کنندگان در این برنامه ها مهارت های جدید خود را به دیگر کشاورزان انتقال می دهند و از این طریق انتشار گستردۀ آنرا تامین می کنند. به این ترتیب، افرادی که در جنگ داخلی توسط گروه های مسلح آواره شده اند می توانند راهی را برای دریافت غذا بالای سفره و معیشت خود پیدا کنند. آنها می توانند در یکی از ۲۰۶ مکتب مزرعه ای که آلمان آنها را تمویل می کند شرکت نمایند. در اینجا آنها یاد می گیرند چگونه تخمهای بذری را انتخاب کنند، آنها را در خاک مناسب کشت کنند، محصولات را در زمان مناسب برداشت  کنند، محصولات جمع آوری شده را به درستی ذخیره کنند و به بازارهای محلی منتقل نمایند.

“به زودی ما قادر خواهیم بود خودمان نیازهای خویش را فراهم کنیم”

Severina Williams، شرکت کننده

تعداد کل ذینفعان، به شمول تمام اعضای خانواده، بیش از ۴۶٬۰۰۰ نفر است. این برنامه به مردم تخمهای بذری و ابزار فراهم می سازد و حدود ۱۰ هزار کوپون برای کمک به مردم برای آغاز کار توزیع شده است. کیسه های خشک کردن، میترهای رطوبت، آسیاب بادام زمینی، گاوآهن و ماشین آلات کاشت توزیع شده است. در کل نه گلخانه برای کشت سبزیجات احداث شده است و مقدار زیادی از تخمهای سبزیجات فراهم شده است.

بروز گردید: 13.12.2017 انتشار بافت به: 27.07.2017