شش راه بسوی آلمان برای کارگران مسلکی و توانایی های بالا

متخصص تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات در محل کار @jacoblund / istock
متخصص تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات در محل کار @jacoblund / istock

از ماه مارچ سال 2020 به بعد برای کارگران مسلکی خارج از اتحادیه اروپا ساده تر خواهد بود تا برای کار بطور قانونی به آلمان بیایند.

کاندیدا های علاقه مند باید در قدم اول بطور معمول پذیرش رسمی اسناد و مدارک مسلکی خود را بر اساس معیار های تعین شده مراجع آلمانی بدست آورند.

روش های جداگانه میتوانند کمی متفاوت از هم باشند. این روند تشخیص باید در میهن تان مدتها قبل از ارائه درخواست ویزه آغاز شود.

آیا شما منحیث کارگر مسلکی واجد شرایط در آلمان هستید؟

مراجع آلمان شما را در صورت منحیث یک کارگر فنی میدانند، که شما دارای تحصیلات عالی در یک رشته بوده و یا هم اسناد تحصیلی یکی از رشته های مسلکی را داشته باشید، که برای بدست آوردن چنین مدارک در آلمان نیاز به حد اقل دوسال آموزش مسلکی باشد. . پیش از ارائه درخواست ویزه باید کاندیدا ها پذیرش اسناد و مدارک مسلکی شان را توسط یکی از مراجع آلمانی بدست آورند www.anerkennung-in-deutschland.de. استثنا تنها برای متخصصین رشته ای تکنولوژی معلوماتی و ارتباطات وجود دارد که دارای تجربه کافی کاری باشند.

برای معلومات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید: https://rumoursaboutgermany.info/facts/germany-opens-labour-market-for-skilled-workers-from-non-eu-countries

شش گزینه برای متخصصین واجد شرایط خارج از اتحادیه اروپا برای ورود به آلما ن با ویزه ای رسمی. شما باید درخواست ویزه خود را در قونسلگری آلمان در کشور خود ارائه نمایید.

درین جا چیزی است که شما باید قبل از ارائه درخواست ویزه بدانید:

1. راهیابی برای کارگران مسلکی دارای سابقه آموزش حرفه ای

شما تحصیلات مسلکی را با مؤفقیت به پایان رسانیده اید و میخواهید که در آلمان کار کنید؟ پس شما باید با روند پذیرش اسناد مسلکی تان توسط مراجع ذیصلاح آلمان آغاز نمایید. به محض آنکه شما یک سند تأییدیه رسمی و یک پیشنهاد کار مشخص از یک کارفرمای آلمانی در رشته خود دریافت نمودید، میتوانید برای درخواست ویزه اقدام نمایید.

2. راهیابی برای متخصصین تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات که مدرک رسمی ندارند

آیا شما متخصص تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات هستید؟ آیا میتوانید ثابت کنید که شما حد اقل سه سال سابقه کار در این زمینه دارید، حتی اگر سند رسمی فراغت دریافت نکرده اید؟ آیا در رشته خود پیشنهاد کار مشخص را در آلمان با معاش سالانه حد اقل 49680 یورو بدست آورده و مهارت کافی به زبان آلمانی (در سطح بی 1) دارید؟ پس شما این شانس را دارید که به قونسلگری آلمان در کشور تان مراجعه نموده و برای دریافت ویزه اقدام نمایید.

3. راهیابی افراد دارای تحصیلات عالی و افراد بدون تحصیلات عالی که در جستجوی کارند

آیا شما تحصیلات مسلکی خود را در کشور تان به پایان رسانده اید و میخواهید یک شغلی در آلمان پیدا کنید؟ آیا شما فارغ التحصیل پوهنتون هستید و در جستجوی کار واجد شرایط مسلک تان هستید؟ پس ازآنکه اسناد فراغت و یا اسناد آموزش مسلکی تان توسط مراجع ذیصلاح آلمان به رسمیت شناخته شد، شما میتوانید برای جستجوی فرصت های جدید در آلمان، درخواست ویزه شش ماهه را نمایید. کاندیدا های مستعد باید ثابت نمایند که آنها آشنایی کافی به زبان آلمان داشته و امکانات مالی برای تامین معیشت خود را دارند. برای معلومات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-auslandsvertretungen/03-webseitenav

4. راهیابی برای فارغ التحصیلان مکاتب عالی برای جستجوی آموزش های حرفه ای

فارغ التحصیلان مکاتب عالی که کمتر از 25 سال عمر دارند، میتوانند برای جستجوی آموزش های مسلکی حد اکثر برای مدت شش ماه به آلمان بیایند. سه شرط مهم اعمال میشود: سند فراغت آنها زمینه تحصیل در پوهنتون را مهیا میسازد، آنها در سطح پیشرفته به زبان آلمانی صحبت میکنند و امکانات مالی برای تأمین معیشت خود را دارند.

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-auslandsvertretungen/03-webseitenav

5. راهیابی به آموزش و مهارت های اضافی به منظور به رسمیت شناختن کامل یک سند مسلکی

در موارد خاص همچنان ممکن است بدون اینکه قبلاً اسناد برسمیت شناخته شوند به آلمان آمد. در صورتیکه یکی از مراجع آلمانی برای شما هنگام روند برسمیت شناختن اطلاع داده باشد که شما برای برسمیت شناختن کامل (پذیرش قسمتی) نیاز به تدابیر آموزش های مسلکی و یا مهارت های اضافی دارید و شما پیشنهاد دقیق از یک کار فرما و یا یک کانون آموزشی برای چنین تدابیر آموزشی بدست آورده اید، میتوانید برای تکمیل مراحل برسمیت شناختن در آلمان اقدام به درخواست ویزه نمایید. هنگامیکه شما مصروف آموزش های اضافی میباشید، میتوانید تحت شرایط خاص در تعدادی از بخش های غیر محدود در آلمان کار کنید.

6. طریقه ساده راهیابی برای متخصصین امور صحت و کودکستان

بخصوص اداره کار فدرال نه تنها در بخش های صحت و کودکستان اجازه دارد تا موافقتنامه ها را با مقامات ذیصلاح کشور های دیگر عقد نماید. اگر شما کارگر مسلکی در این زمینه ها هستید، میتوانید از طریقه های ساده دریافت ویزه برای ورود به آلمان مستفید شوید و درخواست به رسمیت شناختن مدارک تان را بعداٌ از این جا ارائه نمایید.

معلومات بیشتر:

جهت کسب معلومات بیشتر در مورد مقررات جدید در مورد مهاجرت کارگران مسلکی به آلمان به آدرس زیر مراجعه نمایید:
https://rumoursaboutgermany.info/facts/germany-opens-labour-market-for-skilled-workers-from-non-eu-countries/

www.make-it-in-germany.com مهمترین اطلاعات را برای کارگران مسلکی که علاقه مند آمدن به آلمان هستند، ارائه میدارد.

معلومات در مورد به رسمیت شناختن یا تأیید مدارک تحصیلی:
www.anerkennung-in-deutschland.de

معلومات در مورد به رسمیت شناختن یا تأیید اسناد فراغت از تحصیل:
www.anabin.kmk.org

معلومات در مورد اینکه در کجا میتوان آلمانی آموخت:
Tسفارت آلمان در کشور تان معلومات مفصل در مورد اینکه شما در کجا میتوانید زبان آلمانی را بیاموزید، ارائه میدارد:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/deutsche-auslandsvertretungen/03-webseitenav

بروز گردید: 13.11.2019 انتشار بافت به: 31.10.2019