MigApp به مهاجرین کمک میکند تا تصامیم درست را اتخاذ نمایند

©MigAppسازمان بین المللی مهاجرت
©MigAppسازمان بین المللی مهاجرت

MigApp برنامه تیلفون همراه سازمان بین المللی مهاجرت است که به مهاجرین کمک میکند تا آنها بتوانند با استفاده از آن در طول سفرشان معلومات مؤٍثق و عملی را بدست آورده و تصامیم درست اتخاذ نمایند. تازه ترین نسخه این پلتفرم یا سیتم عامل دیجیتال برای استفاده کننده گان معلومات در مورد تهدیدات، مسائل ویزه، مراقبت های صحی، حقوق و پالیسی ها را ارائه میدارد. این برنامه خدمات ارزشمند دیگری را نیز برای مهاجرین عرضه میدارد. و این برنامه به شما کمک میکند تا شما با مهاجرین دیگر در تماس باشید. بطورخلاصه باید گفت که MigAPP یک مرجع عملی برای رفع نیازهای مهاجرین است.

هنگام مهاجرت به یک کشور دیگر مشکل خواهد بود تا پاسخ های مؤثق برای پرسش های مهم مرتبط به موضوعاتی مانند مقررات ویزه و یا اینکه درکجا در کشور مذکور میتوان از حمایت مستفید گردید. مهاجرین اکثراً سوال های زیادی دارند:

  • با کدام تهدیدات احتمالی روبرو خواهم شد؟
  • کدام مقررات ویزه اعمال میشود؟
  • از کدام مرجع میتوانم هنگام مواجه شدن با مشکلات صحی کمک بدست آورم؟
  • آیا اخیراً تغیراتی در قوانین و مقررات وضع گردیده است؟

MigApp/em> یک طیف گسترده ای از معلومات به روز شده را ارائه مینماید – همه در یک برنامه کاربر پسند.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

5 ویژگی عام پسند MigApp:

ترجمه امورطبی
برنامه مترجم داکتر- مریض MigApp طور طراحی شده است که به شما در راستای غلبه بر موانع زبانی در هنگام معاینات طبی کمک میکند. پس از آنکه شما زبان مورد نظر تان (و زبان مورد تکلم داکترمعالج) را انتخاب نمودید، MigApp شما را بر اساس مکالمات معمول میان داکتر و مریض گام به گام وارد روند ترجمه خواهد کرد.

حوادث جهانی
سیستم اعلان MigApp را فعال سازید تا شما در مورد وقوع حوادث (مانند تروریزم و یا هشدار های صحی) در کشور که اقامت دارید، مطلع شوید.

انتقال پول
برنامه انتقال پول MigApp نرخ مبادله پول و هزینه انتقال ارائه دهنده گان مختلف را دقیقاً مقایسه نموده و به شما در ارسال پول بیشتر به خانه کمک میکند.

مقررات سفر، ویزه و صحی
کشور های مبدأ و مقصد تان را انتخاب کنید تا یک نگاه کلی در مورد شرایط سفر (بشمول مقررات ویزه و صحی) را دریافت نمایید.

بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد
درمورد برنامه ای حمایتی سازمان بین المللی مهاجرت برای بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد (AVRR) معلومات کسب نمایید.

کمک به بازگشت داوطلبانه وادغام مجدد یا AVRR چه است؟

AVRR دربرگیرنده ای حمایت اداری، لوژیستیکی و مالی بشمول حمایت در راستای ادغام مجدد است که برای مهاجرینی در نظر گرفته شده است، که تمایل دارند تا داوطلبانه به کشور های شان برگردند.

 

MigApp در سیستم های iOS و Androidقابل دسترسی است.

MigApp را در فیسبوک، اینستاگرام، Twitter و لینکدلن تعقیب نمایید.

بروز گردید: 21.11.2019 انتشار بافت به: 14.11.2019