icon-share

در راه مهاجرت اید؟

درست و یا غلط؟

اگر تقاضای پناهندگی شما رد شده باشد، آیا شما را با اِعمال زور برمیگردانند؟

بلی

اگر درخواست شما برای پناهندگی رد شود و شما به صورت داوطلبانه به میهن خویش بازنگردید، به زور بازگردانده خواهید شد. در این حالت، شما برای مدت طولانی از سفر به منطقه شینگن نیز ممنوع خواهید شد. شما همچنین باید هزینه بازگشت اجباری خود را پرداخت کنید.

درست و یا غلط؟

ملیت شما = حق شما برای پناهندگی؟

نه

نه . تنها اشخاصی که از اذیت و آزار یا آسیب جدی رنج برده اند یا احتمالاً رنج می برند حق محافظت دارند. هر مورد انفرادی در یک طرزالعمل مؤجز به دقت ارزیابی می شود. اشخاصی که واجد شرایط کنوانسیون ژنیو برای پناهندگان یا قانون پناهندگی آلمان نباشند، مجبور خواهند بود که آلمان را ترک نمایند و به کشور اصلی شان یا نخستین کشور ورودی بازگشت نمایند.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا دولت آلمان به شما یک کار خواهد داد؟

نه

دولت آلمان به پناهندگان کار فراهم نمی کند. پس از رسیدن، پناهجویان به طور عموم اجازۀ کار ندارند و حتی اگر آنها حق حفاظت داشته باشند و بنابراین اجازه دارند در آلمان اقامت داشته باشند، پیدا کردن کار اغلب سالها طول می کشد.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

دانشگاههای آلمان به روی همه باز اند؟

نه

عموماً، دانشگاها در آلمان به روی همه باز نیستند. در حالیکه برخی مدارس ممکن است برنامه های ویژه ای برای شمولیت مهاجران ارائه نمایند، حضور در مدرسه مستلزم مجوز اقامت است.

درست و یا غلط؟

به همه کودکان زیر ۱۸ ساله پناهندگی اعطا خواهد شد؟

نه

هر مورد به صورت جداگانه مورد توجه و بررسی قرار گرفته سن مهم نیست. در هر صورت، سن عامل مهم نیست. هیچ تضمینی وجود ندارد که اجازه اقامت به کودکان داده شود.

درست و یا غلط؟

آیا زبان انگلیسی شما در آلمان کافیست؟

نه

آلمانی تنها زبانی است که در زندگی روزمره، در ادارات دولتی و در اکثر شرکت های آلمان بکار گرفته می شود. فرصت های شغلی بسیار کمی وجود دارد که به تسلط خوب زبان آلمانی نیاز ندارد.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا شما پول خوشامدید دریافت خواهید کرد؟

نه

بر خلاف شایعات و اطلاعات غلط که به گونۀ عمدی توسط قاچاقچیان انسان پخش می شود، آلمان پول خوشامدید نمی دهد. با گسترش این دروغ ها، قاچاقچیان انسان فقط می خواهند مشتریان بیشتری را جذب کنند. آنها آگاهانه زندگی مردم را در معرض خطر قرار می دهند.

درست و یا غلط؟

آیا زندگی شما در اروپا آسان خواهد بود؟

نه

ممکن است شنیده باشید که زندگی آسان است اما واقعیت متفاوت است: بسیاری پناهجویان پس از رسیدن در حالیکه منتظر تصمیم گیری در مورد پروندۀ شان می باشند باید در محل اقامت جمعی زندگی کنند. بسیاری از پناهجویان واجد شرایط حفاظت نمی باشند و درخواست های آنها رد می شود – به آنها اجازۀ اقامت داده نمی شود و باید آلمان را ترک کنند. سپس آنها بدون پول باز می گردند و باید دوباره از صفر زندگی را آغاز کنند. حتی اگر برای شان حفاظت هم اعطا شود و به این ترتیب حق ماندن بدست آورند، بسیاری از افراد با مشکل یافتن کار در آلمان مواجه می شوند. زندگی گران و امرار معیشت سخت است. پس چرا بسیاری از داستان هایی که می شنوید اینقدر خوب به گوش می رسد؟ اکثر مهاجران نه تنها پول خود را، بلکه پول خویشاوندان خود را نیز برای رسیدن به اروپا سرمایه گذاری می کنند. آنها می خواهند در نظر خانواده ها و دوستان خود چنین جلوه کنند که در سفر خویش موفق بوده اند - حتی اگر واقعا در دوران سختی قرار داشته باشند.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا قاچاقچیان انسانها در سفر از شما محافظت خواهد کرد؟

نه

آگاه باشید که قاچاقچیان به شبکه های جنایی سازمان یافته تعلق دارند. آنها تنها به دنبال پول هستند. بسیاری از آن ها اهمیت نمی دهند اگر شما در سفر صدمه دیده و یا می میرید. اگر قصد دارید که به طور غیرقانونی به اروپا و آلمان سفر کنید، زندگی خود را به خطر می اندازید.

بیشتر »

درست و یا غلط؟

آیا حکومت آلمان برای زندگی کردن پول خواهد داد؟

نه

البته که در آلمان پناهجویان کمک معین بدست می آورند. اما این کمک مبتنی بر شرایط سخت بوده صرف در صورتی اعطا می شود که تمام پول صرفه جویی و درآمد شخص مصرف شده باشد. علاوه برآن، اغلب کمک به شکل اجناس مانند جای بودوباش، اقلام حفظ الصحه یا کالا فراهم می شود.

بیشتر »

برگشت به بالا