icon-share

حقایق را بررسی کنید- آنچه مهاجرین باید بدانند

صحیح یا غلط؟

آیا دولت آلمان هزینه ی زندگی شما را پرداخت خواهد کرد؟

خیر

پناهجویان در آلمان کمک دریافت خواهند کرد. این کمکها بستگی به شرایط محل زندگی آنها و نیز اتمام پس انداز و درآمد آنها دارند. به علاوه بیشتر این کمکها به صورت غیر نقدی، به عنوان نمونه هزینهی سرپناه، دارو و لباس پرداخت خواهد شد.

بیشتر »

شغل هایی در کمپ پناهندگان اردن

مردم در زاتاری مخارج زندگی خود را تامین میکنند. برخی از آنان به امید بازگشت به خانه، شرایط کمپ پناهندگی را تحمل میکنند.

صحیح یا غلط؟

آیا قاچاقچیان انسان از شما در طول سفر محافظت خواهند کرد؟

خیر

بدانید که قاچاقچیان به شبکههای جرائم سازمان یافته تعلق دارند. پول تنها چیز پر اهمیت برای آنهاست. بسیاری از آنها نگران آسیب یا مرگ شما در طول این سفر نیستند. اگر برنامه دارید تا به صورت غیر قانونی به اروپا و آلمان بیایید، دارید زندگی خود را به خطر میاندازید.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا در اروپا زندگی راحتی خواهید داشت؟

خیر

ممکن است شنیده باشید که زندگی آسان است، اما واقعیت چیز دیگری است: بسیاری از پناهجویان پیش از اطلاع از تصمیمی که در مورد آنها گرفته خواهد شد، مجبور به زندگی در شرایط نامناسبی هستند. بسیاری از درخواستهای پناهندگی رد خواهند شد و پناهجویان باید از آلمان خارج شوند. حتی اگر موفق به اخذ حفاظت نیز گردند، زندگی پرهزینه است و یافتن شغل هم مشکل. پس چرا بسیاری از داستانهایی که درباره مهاجرت میشنوید، زیبا به نظر میرسند؟

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

آیا مبلغی در هنگام ورود دریافت خواهید کرد؟

خیر

برخلاف شایعات و اطلاعات نادرست که به طور مداوم توسط قاچاقچیان انسان منتشر میشود، آلمان هیچ گونه مبلغی به هنگام ورود به این کشور پرداخت نخواهد کرد. قاچاقچیان با انتشار این مطالب خلاف واقع تنها درصدد جذب مشتریهای بیشتر هستند. آنها از روی عمد جان مردم را به خطر میاندازند.

صحیح یا غلط؟

آیا می توانید با تکلم به زبان انگلیسی در آلمان زندگی کنید؟

خیر

زبان آلمانی تنها زبانی است که در ادارات و اکثر شرکتها همه روزه در آلمان مورد استفاده قرار میگیرد. بدون برخورداری از توانایی کافی در تکلم به زبان آلمانی فرصتهای شغلی چندانی نخواهید داشت.

بیشتر »

صحیح یا غلط؟

اگر بخواهید به خانه بازگردید آلمان شما را به جای دیگری خواهد فرستاد؟

خیر

اگر بخواهید به صورت داوطلبانه از آلمان خارج شوید، میتوانید یا به خانه بازگردید یا به کشور سومی بروید که پذیرای شما باشد. این شایعه که آلمان مانند یک پایانهی حمل و نقل شما را پیش از رفتن به خانه، به کشور ثالثی خواهد فرستاد صحت ندارد .

بازگشت به بالا